Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-07-01

Mistra i Almedalen 2023 – se alla sessioner här

Under Mistras dag i Almedalen diskuterades näringslivets gröna omställning, hållbara livsmedelssystem längs hela värdekedjan och framtidens klimatsmarta samhälle – allt utifrån den senaste miljö- och klimatforskningen. Se alla dagens inspelade sessioner här.

Grön omställning längs industrins värdekedjor

Omställningen av industrin och samhällets värdekedjor pågår och kommer innebära stora samhällsförändringar. Hur kan vi säkerställa att nya energisystem, produktionsprocesser och produkter kan genomföras med önskat resultat och hur undviker vi att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem?

Medverkande:

 • John Munthe, forskare, Mistra SafeChem
 • Anna Kadefors, forskare, Mistra Carbon Exit
 • Filip Johnsson, forskare Mistra Carbon Exit och programchef, Mistra Electrification
 • Sverker Danielsson, programchef, Mistra Digital Forest

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

 

Mat, konsumtion och material – Så uppnår vi hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

Livsmedelssystemet står för cirka 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till störda ekosystem, minskad biodiversitet, utarmade jordar och övergödda hav. För att klara klimatförändringar och uppnå miljö-och hälsomål måste vi radikalt ställa om hur vi producerar och konsumerar mat.

Medverkande:

 • Rajni Hatti-Kaul, programchef, Mistra STEPS
 • Leif Nilsson, expert och styrelseledamot, Mistra STEPS
 • Christina Isaxson, forskare, Mistra Environmental Nanosafety
 • Markus Larsson, ekonomie doktor, Mistra Sustainable Consumption
 • Helena Hansson, programchef, Mistra Food Futures
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

 

Klimatomställningens glömda möjligheter

Den senaste IPCC-rapporten visar att klimatkrisen redan är här. Klimatomställningen kräver en ny livsstil och smarta lösningar globalt och lokalt. Vilka beslut behövs av politikerna? Vad krävs av oss som medborgare?

Medverkande:

 • Björn-Ola Linnér, programchef, Mistra Geopolitics
 • Karolina Isaksson, biträdande programchef, Mistra SAMS
 • Peter Fredman, programchef, Mistra Sport & Outdoors
 • Lars Thell Marklund, programchef, Mistra InfraMaint

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

 

Vägen till en hållbar framtid – möjligheter, utmaningar och myter

Hur ser det hållbara samhället ut år 2045? Och hur når vi dit? Genom att peka på möjligheter, bemöta utmaningar och krossa myter ger forskare en samlad bild av den omställning som krävs på olika nivåer i samhället.

Medverkande:

 • Filip Johnsson, programchef, Mistra Electrification
 • Amelia Mutter, forskare, Mistra Environmental Communication
 • Mattias Lindahl, programchef, Mistra REES
 • Mikael Karlsson, forskare Fairtrans

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

 

Nästa steg för framtidens hållbara samhälle

Vad tar vi med oss från dagens sessioner och hur tar vi nästa steg till framtidens hållbara samhälle? Hur kan forskning möta samhällets behov och hur omvandlar vi kunskap till handling?

Medverkande:

 • Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen
 • Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister, Senior Advisor, Diplomat Communications
 • Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

Moderator:

Anna Jöborn, vd, Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling