Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-07-07

Mistra i Almedalen 2022 – se alla sessioner här

Mistras arena i Almedalen 2022 bjöd på lunchmingel, seminarier och panelsamtal med fokus på den senaste miljö- och klimatforskningen. Dagen innehöll flera aktuella teman – klimatomställningen, cirkularitet och plast, samt säkerhet och försörjningsfrågor i tider av kris. Se alla Mistras sessioner här.

Vem ska driva klimatomställningen?

Tekniken är känd, kostnaderna är låga men omställningen går för långsamt. Varför?
Mistra Carbon Exit – undersöker tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår när Sverige går mot målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser.  Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit.

Samskapande och samverkan

Mistra Environmental Communication – med målet att utveckla metoder och verktyg för hållbarhetskommunikation. Martin Westin, forskare, Mistra Environmental Communication.

Mobiliteten och energin

Mistra SAMS – fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Anna Kramers, programchef Mistra SAMS.

Klimaträttvisa förutsätter rättvis omställning – men vad är det?

Fairtrans – ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en omställning till en rättvis fossilfri framtid. Mikael Karlsson, forskare Fairtrans.

Panelsamtal med alla forskare

Medverkande: Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit.  Anna Kramers, programchef Mistra SAMS. Martin Westin, forskare, Mistra Environmental Communication. Mikael Karlsson, forskare Fairtrans. Moderator: Anna Jöborn, Mistras vd

Är systemtröghet ett allvarligt hinder för elektrifiering och mer hållbara lösningar?

Medverkande: Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet och programchef Mistra REES.

Fit for the future. Är offentlig upphandling nyckeln till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle?

Medverkande: Ida Karkiainen, civilminister, Sveriges regering, Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Martin Kruse, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Margo Enthoven, post doc, Misum och Handelshögskolan i Stockholm, Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet och programchef Mistra REES.

Är mindre antal plaster en lösning? Vad tycker företagen, användarna och experter?

Medverkande: Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet och programchef Mistra REES, Åsa Stenmarck, materialflödesexpert, Naturvårdsverket, Jenny Fagerland, projektledare, SIS – Svenska institutet för standarder, Leif Nilsson, expert, Arla Plast, Karl Holmberg, doktorand, Mistra STEPS och Lunds universitet.

Klimat, säkerhet och resurser – hur hanterar vi två kriser samtidigt?

Medverkande: Henrik Carlsen, vice programchef Mistra Geopolitics, Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, Filip Johnsson, programchef Mistra Electrification, Markus Wråke, vd Energiforsk, Matilda Machacek, utvecklingschef för Offshore Norden på RWE. Moderator: Anna Jöborn, vd, Mistra

I tider av kris – hur håller vi kursen mot hållbar mat, vatten och skog?

Medverkande: Ingrid Petersson, gd Formas och särskild utredare för utredningen En ny livsmedelsberedskap, Helena Hansson, programchef Mistra Food Futures, Therese Lindahl, docent, Mistra Food Futures, Magnus Arnell, programchef Mistra InfraMaint, Maria Wetterstrand, styrelseledamot Mistra Digital Forest, Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest. Moderator: Anna Jöborn, vd, Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling