Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-09

Mistra Future Fashion ger ut ”biblar” om svåra fiberval

En t-shirt av ekologisk bomull är inte automatiskt bättre än en tröja producerad av konventionell bomull, eller något annat material. För att komma fram till vilken tröja som är bäst måste fler parametrar vägas in. Det är en av slutsatserna i två rapporter från Mistra Future Fashion.

Att kläder och textilier påverkar miljön är väl känt. Därför finns det en vilja hos många att hitta alternativ med så små negativa effekter som möjligt. Ett sätt är att välja ekologisk bomull eller plagg av återvunnet material. Inget av detta är fel men det är inte heller säkert att det i slutändan leder till att miljön förbättras.

För att veta det måste fler parametrar vägas in i ekvationen.

Mistra Future Fashion försöker reda ut begreppen i två rapporter som har fått namnen ”Possible sustainable fibers on the market and their technical properties – the fiber bible part 1” och ”Enviromental impact of textile fibers – what we know and what we don’t know – the fibre bible part 2”.

Båda rapporterna är omfattande, men som namnen antyder finns det fortfarande saker som inte är klarlagda.

Huvudbudskapet är dock att en t-shirt av ekologisk bomull inte automatiskt är bättre än en t-shirt producerad av konventionell bomull, eller något annat material.

– För att räkna ut den totala miljöpåverkan av ett plagg kan man inte bara titta på material, lika viktig är att vilka resurser som har använts för att framställa plagget, säger Sandra Roos som är en av forskarna bakom rapporterna.

Det betyder i praktiken att ett plagg i ett material både kan vara bra och dåligt för miljön, det som avgör helhetsbilden är hur hela produktionskedjan ser ut.

Studien har även undersökt om nya ”hållbara fibrer” verkligen är bättre ur miljösynpunkt. Slutsatsen är att det just nu inte finns tillräckliga data för att bedöma om så är fallet.

– Utan tillförlitliga data finns det risk att investeringar i ny fiberteknik inte görs där den största miljövinsten finns. Det finns också en risk för att nya och bättre fibrer blir undervärderade i beslutsprocesser på grund av dataluckor i förhållande till etablerade fibrer.Detta gäller data på miljöpåverkan såväl som på tekniska egenskaper, vilket vi också redovisar data på i vår nya rapport, säger Gustav Sandin på RISE, och medförfattare till fiberbibel nummer två som mer i detalj granskar olika fibrers miljöpåverkan.

Rapporterna är de hittills mest omfattande analyserna av tillgänglig data när det gäller textiliers totala miljöpåverkan. Transparens i produktionskedjan är därför en viktigare hållbarhetsfråga än vilken sorts fiber som används i plagget, menar rapportförfattarna.

– För mig är det tydligt utifrån de resultat som presenteras i dessa två rapporter, att det fortfarande finns utrymme för optimering och utveckling av befintliga fiberprocesser för ökad hållbarhet, säger Åsa Östlund som är programchef för Mistra Future Fashion.

Åsa Östlund, programchef Mistra Future Fashion
Enligt henne kan rapporterna ge stöd till inköpare av textil för att de ska få insyn i hur miljöpåverkan beror på land- och vattenanvändning, el-mix, processeffektivitet och kemikalieåtervinning mm, inom och mellan fibertyper.

– Fiberbibel I & II innehåller mycket värdefulla data för tekniskt stöd. Som en vidareutveckling skulle det vara bra om vi producerade en tredje bibel som riktar sig till konsumenter och/eller designers. Den skulle på ett mer populärvetenskapligt sätt förklarar hur fiberval och olika produktionsmetoder ger olika miljöpåverkan av våra plagg.

Ladda ner de fullständiga rapporterna här:

Fiber Bible, Part 1

  • Possible sustainable fibers on the market and their technical properties
  • Författare: Desiré Rex, Sibel Okcabol and Sandra Roos, RISE

Fiber Bible, Part 2

  • Environmental impact of textile fibers – what we know and what we don’t know
  • Författare: Gustav Sandin, Sandra Roos & Malin Johansson, RISE

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling