Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-10-01

Mistra firar 25årsjubileum

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. Riksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt. Vi gör svensk forskningsfinansiering mer mångfaldig.

Det firar vi onsdag den 2 oktober kl. 13 – 16 genom ett fullspäckat seminarium som du kan se live här!

Program

Inledning och välkommen

Patrik Hadenius och Anna Wetterbom

Stiftelsernas roll i en föränderlig omvärld

Philomena Gibbons, biträdande direktör, Wellcome Trust. Föredraget hålls på engelska.

Från löntagarfonder till forskningsstiftelser – en hisnande historia

Klas Eklund, senior economist, Mannheimer Swartling, och f.d styrelseledamot i Mistra.

Kaffe

Vilket mandat har egentligen stiftelserna?

Katarina Olsson, stiftelseexpert, professor i juridik vid Lunds universitet.

Vad kan vi förvänta oss av stiftelserna framöver?

VD-panel med Eva Schelin, Lars Hultman, Åke Iverfeldt,Marika Hedin, Lars Haikola och Andreas Göthenberg

Läs Jubileumsfoldern

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling