Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-10

Mistra Financial Systems knyter ihop säcken

Efter fem års forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle har forskningsprogrammet Mistra Financial Systems, MFS, nu avslutats.

Forskningsprogrammet har undersökt hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Programmet har drivits från Handelshögskolan i Stockholm, med bas i två ledande forskningsinstitut vid Handelshögskolan. Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) har koordinerat programmet i nära samarbete med Swedish House of Finance (SHOF). Bo Becker, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och senare Michael Halling, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, har varit programchefer.

MFS har under sitt sista år förmedlat forskningshöjdpunkter i en serie webbinarier: Decarbonization and sustainable investments, med professorerna Andreas Hoepner och Gustav Martinsson. Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance med Victor Galaz och Eric Kemp Benedict. Och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation med professorerna Anders Andersson och Hans Lööf.

MFS arbete har lett till drygt 100 akademiska publikationer och working papers. Programmet har bidragit till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.  Forskare inom programmet har citerats i flertal media, däribland New York Times, Dagens Nyheter och BBC News. Nu har programmet släppt sin slutrapport.

Läs mer om Mistra Financial Systems arbete och resultat här och här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling