Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-09-22

Mistra Fellow ansvarig för WHO:s nya rapport om bly i dricksvatten

Under Världsvattenveckan presenterade WHO en vägledning för att minska blyhalten i dricksvatten. Johan Strandberg, forskare på IVL och engagerad inom forskningsprogrammet Mistra TerraClean, har varit ansvarig för rapporten – ett arbete som började under hans tid som Mistra Fellow.

Mistra Fellows Programme innebär att Mistras forskningsprogram kan ge forskare möjlighet att vistas hos en organisation i ett annat land, eller själva ta emot forskare och experter från andra organisationer. Johan Strandberg, som forskar om dricksvatten inom Mistra TerraClean, var under ett år Mistra Fellow hos WHO. Under året arbetade han med den senaste utgåvan av WHO:s standard för dricksvattenkvalitet. Johan Strandberg var också ansvarig för vägledningen Lead in drinking-water: Health risks, monitoring and corrective actions, en så kallad ”technical brief”, som publicerades av WHO i samband med Världsvattenveckan. Rapporten ger råd och rekommendationer för hur blyföroreningar i dricksvatten ska bedömas och hanteras.

Enligt Johan Strandberg är bly i dricksvatten en viktig fråga i både hög- och låginkomstländer och orsakas av bland annat material i rör, ledningar och från borrade brunnar. Arbetet med rapporten startade med att myndigheter efterfrågade fakta och vägledning för hur de ska agera om bly upptäcks. När Mistra pratade med Johan Strandberg efter hans år som Mistra Fellow berättade han det var ett tufft uppdrag.

– Det har varit ett utmanande arbete då den färdiga produkten inte fick vara så lång, men ändå skulle innehålla allt. Den ska upplevas som lättbegriplig, men samtidigt ta med all den senaste forskningen. Jag är i princip klar nu, 14 versioner senare, och jag har bollat den med flertal experter. Den kommer att bli en referensstandard, vilket är roligt.

För IVL berättar Johan Strandberg att han i vägledningen föreslår ett arbetssätt som både gör att det går att prioritera var åtgärder behövs mest och att åtgärderna kan utföras etappvis.

Läs hela artikeln om Johan Strandbergs utbyte som Mistra Fellow på WHO här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling