Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-03-22

Mistra Digital Forest lanserar podd

Hur fri är forskningen inom skog och skogsbruk idag? Vad innebär en digital transformation av skogsbruket? Och vilka värden ska framtidens skogsbolag generera? Det är frågor som diskuteras med forskare och företrädare inom industri och samhälle i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest nya podd Den digitala skogen.

Mistra Digital Forest sammanfattar nu fyra års forskning om ett digitalt och hållbart skogsbruk. När arbetet med den digitala årsrapporten påbörjades hösten 2022 startade tankarna om nya sätt att kommunicera forskningsprogrammets resultat och insikter där programmets breda sammansättning av representanter inom akademi, industri och samhälle skulle få komma till tals.

– Människor tar till sig information och kunskap på olika sätt och det är dessutom komplexa frågor vi arbetar med där diskussionen inte alltid lämpar sig för text. Vi kom fram till att testa en podd för att tillgängliggöra våra tankar och resultat, säger Camilla Martinez Mares, kommunikationsansvarig för Mistra Digital Forest.

Sverker Danielsson, programchef för forskningsprogrammet tillägger:

– Med podden kan vi dels nå nya målgrupper för att berätta om den forskning om skogen som bedrivs, dels ge en mer nyanserad bild av de insikter som finns. Förhoppningsvis inspirerar podden till fler tankar och samtal som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Fri forskning och framtidens skogsbruk

Fyra avsnitt av Den digitala skogen har släppts och de behandlar olika frågeställningar. Teman för de olika avsnitten sattes från start och forskare, styrelseledamöter och andra aktörer som arbetar inom forskningsprogrammet diskuterar fritt runt frågeställningarna. I första avsnittet om hur fri forskningen inom skog och skogsbruk är deltar Maria Wetterstrand, styreledamot i forskningsprogrammet tillsammans med Skogforsks vd Charlotte Bengtsson och Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

I det andra avsnittet diskuteras vilka möjligheter en digital transformation av skogsbruket innebär och hur den kan gå till. I avsnitt tre lyfts framtidens skogsbruk och vilka värden framtidens skogsbolag ska leverera. Avsnitt fyra sammanfattar företagens teknikutveckling under Mistra Digital Forest fyra år och vad som är nästa steg för skogsföretagen.

Skogen är ett hett debattämne, hur tänker ni runt olika röster och åsikter i podden?

– Vi är ett forskningsprogram som lyfter kunskap om skogen och skogsbruk och driver inte själva skogspolitiska eller miljöpolitiska frågor. Vi arbetar med att ta fram digitala verktyg och metoder för att lära oss mer om allt från hur skogen växer, modeller och planeringsverktyg för hållbart skogsbruk, till effekter på skogslandskapet på kort och lång sikt. Verktyg som utvecklas kan användas i olika typer av skogsbruk och är inte styrda av en specifik form. Samtidigt är det roligt med det stora intresset som finns och där vill vi bidra med kunskap och forskning som kan användas av andra inom debatten. Podden är ett sätt att lyfta in röster med olika insikter och perspektiv, säger Sverker Danielsson.

Hur skiljer sig er podd från andra poddar om skogen?

– Podden utgår från vårt forskningsprogram och har ett digitalt raster på alla diskussioner. Med skogen som utgångspunkt diskuteras bland annat lärdomar som skogsnäringen kan dra nytta av från andra digitala transformationer i andra branscher och hur framtidens skogsbruk kan bedrivas mer hållbart med digitala verktyg, säger Camilla Martinez Mares.

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling