Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-09-18

Mistra Digital Forest får fortsatt finansiering – forskning om hållbar bioekonomi

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest tilldelas medel för en andra fas med upp till 64 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet arbetar med digitaliseringens möjligheter för att främja ett hållbart skogsbruk och kommer nu att intensifiera arbetet med att implementera forskningsresultaten i skogssektorn.

Mistra Digital Forest, med Skogsindustrierna som programvärd, arbetar med digitaliseringens möjligheter för att främja ett hållbart skogsbruk i hela värdekedjan. Målet är att bidra till omställningen till en cirkulär bioekonomi och inom programmet utvecklas metoder, modeller och digitala verktyg i nära samverkan med aktörer inom skogsindustrin.

Programmets tilldelades forskningsmedel från Mistra och startade 2018. Mistras styrelse har nu beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra Digital Forest får upp till 64 MSEK över en kommande fyraårsperiod (2023–2027).

– Vi ser fram emot att följa utvecklingen i programmet. Det finns en stor potential i användningen av digitala verktyg för en mer cirkulär och hållbar skogssektor, säger Anna Jöborn, vd Mistra.

Data om skogens olika värden

Mistra Digital Forest utvecklar verktyg och metoder om allt från hur skogen växer, till modeller och planeringsverktyg för hållbart skogsbruk och effekter på skogslandskapet på kort och lång sikt. Under den första fasen har bland annat Heurekasystemet – som används för skoglig analys och planering – uppdaterats med verktyg för att hantera risker som ett förändrat klimat kan innebära. Rapporter med beräkningar av klimatpåverkan och kolbalanser i svenskt skogsbruk har tagit fram. Programmet har också studerat och utvecklat självkörande skogsmaskiner och med hjälp av djup förstärkningsinlärning, ett slags AI, tränat upp en självkörande skotare. För att sammanfatta och kommunicera programmets första fyra års forskning lanserades en podd där resultat och insikter från programmets sammansättning av representanter inom akademi, industri och samhälle kom till tals.

I programmets andra fas kommer stort fokus att ligga på att forskningsresultaten och de nya digitala verktygen kommer till nytta och implementeras kontinuerligt hos skogsföretagen. Detta sker bland annat genom programmets industriella råd och initiativet Digital Forest Academy. Mistra Digital Forest har engagerat en partner med erfarenhet av industriell digitalisering inom andra sektorer. För att ytterligare stärka hela programmets hållbarhetsarbete kommer aktiviteter att ägnas åt social hållbarhet, som utvecklad automation och operatörs hälsa, samtidigt som det leder till minskad bränsleförbrukning och mer skonsam maskinkörning i terräng. Ett samarbete runt rekreationsvärden i skogen har initierats tillsammans med ett annat Mistraprogram och högupplöst data med fokus på skogens olika värden kommer att tas fram.

– Mistra Digital Forest har en avgörande roll att spela när det gäller att förverkliga en hållbar utveckling i framtidens skogsbruk, säger programchef Sverker Danielsson. Därför gläds vi åt det positiva beskedet från Mistra att få finansiering till ytterligare fyra år. Vi är övertygade om att arbetet i fas 2 med ännu tydligare fokus på implementering i skogsbruket och på hållbar utveckling i skogen kommer att driva förändring.

Skogsindustrierna är programvärd och i konsortiet ingår Sveaskog, Umeå universitet, Södra, SLU, SCA, IVL Svenska Miljöinsititutet, Skogforsk, Holmen, Billerud, Stora Enso och Kopparfors Skogar.

Läs mer om Mistra Digital Forest.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling