Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-04-01

Mistra Dialog-webbinarium: Framtidens mat

Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning? Varmt välkommen på Mistra och Swesifs webbinarium Framtidens mat.

Datum: 6 maj 2021

Tid: 10.00-11.15

Plats: Zoom

Vårt nuvarande livsmedelssystem står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen. En tredjedel av världens odlade mat blir till matavfall. Och livsmedelsproduktion och markanvändning leder till förlust av biologisk mångfald, föroreningar och negativ miljöpåverkan på mark och vatten. För att möta utmaningarna behöver sättet vi producerar och konsumerar mat förändras i grunden.

Med utgångspunkt i Mistras forskningsprogram Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption får du en överblick över livsmedelssektorns struktur – dess utmaningar och potential ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi borrar också djupare i hur vi åstadkommer en hållbar matkonsumtion, konsumentbeteende, samt hinder och möjligheter för att skala upp olika initiativ och strategier. Dessutom diskuteras förutsättningar för hållbara investeringar i livsmedelssektorns olika delar.

Varmt välkommen på Mistra Dialog-webbinariet Framtidens mat som arrangeras av Mistra och Swesif.

Sessionen hålls på svenska i Zoom och du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till talarna under webbinariets gång.

Talare:

Moderator:

Kontakt:

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar, webbinarier, forskningsresultat och aktuella miljönyheter.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling