Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-05

Mistra Dialog 20 september: Investor brief för hållbar plast

Hur kan kunskap och resultat från forskning bidra till mer hållbara investeringar? Vilken information efterfrågar kapitalförvaltare? Som en del av vår satsning Mistra Dialog vill vi i samverkan med Swesif föra samman forskare inom klimat/miljö och experter inom kapitalförvaltning.

Forskare inom Mistras forskningsprogram STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways kommer att presentera ett så kallat Investor Brief som ska ge en omfattande, men ändå lättillgänglig, beskrivning av viktiga aspekter av hållbar plast med syfte att stödja hållbara investeringar. Projektet har utvecklats i dialog med kapitalförvaltare och fokus ligger på finansiella investerares roll i övergången till ett hållbart plastsystem samt på lagstiftningstrender och tekniska innovationer relaterade till plast. På seminariet presenteras och diskuteras en slutversion av rapporten, samt mer generellt hur forskningsresultat kan bidra till mer hållbara investeringar.

Åsa Moberg, programansvarig på Mistra, är moderator.

På seminariet medverkar även:

  • Fredric Bauer, forskare Mistra STEPS, Lunds universitet
  • Ylva Häggström, kapitalförvaltare Öhman
  • Anita Lindberg, ordförande Swesif och kapitalförvaltare Alfred Berg
  • Aaron Maltais, forskare och programchef Stockholm Sustainable Finance Centre
  • Emma Sjöström, forskare Misum, Handelshögskolan
  • Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet och regeringens särskilda utredare av plastens miljöeffekter
  • Erik Eliasson, Danske Bank
  • Mer information och anmälan hittar du på swesifs webbplats.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling