Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-04-24

Miljö och klimat i EU-valet 2019

Mistra, Stockholm Environment Institute, IVL Svenska Miljöinstitutet och Institute for European Environmental Policy bjuder in till seminarium för att prata miljö- och klimat med svenska kandidater till Europaparlamentet. Seminariet erbjuder tankesmedjor, företag, myndigheter och andra samhällsaktörer en chans att lyssna till och interagera med svenska kandidater till Europaparlamentet.

Seminariet kommer att inledas med presentationer från framstående forskare inom områdena konsumtion, cirkulär ekonomi och plaster – tre teman som är särskilt relevanta för såväl miljö som klimatarbetet, men som hittills fått begränsad uppmärksamhet i partiprogrammen. Därefter följer två paneldiskussioner.

Vilka beslut behövs på EU-nivå för att nå ett hållbart Europa till 2030?

 • Åsa Persson, Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Mattias Lindahl, Mistra REES, Linköpings Universitet
 • Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Karin Bradley, Mistra Sustainable Consumption, KTH
 • Nina Ekelund, Hagainitiativet
 • Ola Hansén, WWF Sverige
 • Moderator: Eva Krutmeijer

Hur tänker svenska kandidater till Europaparlamentet agera under kommande mandatperiod för att bemöta utmaningarna?

 • Jytte Guteland, Socialdemokraterna
 • Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna
 • Emma Wiesner, Centerpartiet
 • Stina Svensson, Feministiskt initiativ
 • Jacob Risberg, Miljöpartiet
 • Said Abdu, Liberalerna
 • Deniz Butros, Vänsterpartiet

Varmt välkommen önskar Mistra, SEI, IVL och IEEP!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling