Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-01

Mette Morsing börjar toppjobb inom FN

Mette Morsing har varit centrumchef för Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, i 3,5 år. Nu lämnar hon över rodret för ett toppjobb inom FN i New York. Målet är att ge studenter på världens ekonomi- och ledarskapsutbildningar verktygen som krävs för att foga samman ekonomi och de globala hållbarhetsmålen.

Som chef för FN:s initiativ PRME, Principles for Responsible Management Education, får Mette Morsing ansvar att utveckla hållbarhetsprofilen på handelshögskolor och universitet globalt.

Mette Morsing kommer att leda FN:s initiativ PRME från och med den 1 maj. Foto: Handelshögskolan i Stockholm

– Det handlar om att integrera hållbarhetsarbetet i skolornas utbildningsprogram, skapa en balans mellan ekonomiska mål och mål för hållbar utveckling samt öka kunskapen om de globala hållbarhetsmålen.

FN-initiativet har funnits sedan 2007 och har mer än 850 akademiska institutioner anslutna i dagsläget. Då världens ledarskaps- och ekonomiutbildningar till stor del formar studenternas tankesätt, såväl som ger dem kunskap och verktyg, ser FN betydelsen av att utrusta morgondagens ledare med hållbara drivkrafter och en kraftfull verktygslåda.

Mette Morsing ser stora möjligheter med att sprida arbetet och utöka samarbetet. Det finns 14 000 potentiella skolor världen över, och stor aptit för att integrera en mer ansvarsfull ledning och hållbar utveckling i läroplan och forskning. Inte minst i Afrika, Asien och Mellanöstern, förklarar hon.

– Min skandinaviska erfarenhet från Handelshögskolan i Stockholm och Copenhagen Business School har gett mig en bra plattform och god erfarenhet och nu kan jag bidra på en global nivå. Det här är ett jobb jag inte kunde tacka nej till. Jag är väldigt hedrad att få leda det här otroligt viktiga arbetet, säger Mette Morsing.

Viktig erfarenhet inom hållbar finansiering

Den ursprungliga planen var att från och med den 1 maj vara på plats på FN:s högkvarter på Manhattan i New York. Med den rådande coronapandemin kommer Mette Morsing att börja sitt arbete på distans.

– I en global organisation arbetar man såklart alltid mycket på distans, vilket kan vara lite utmanande. Samtidigt ser vi hur snabbt vi ställer om undervisning och pedagogik på världens universitet och högskolor just nu. Förhoppningen är att framöver också få möjlighet att besöka skolor för att representera PRME, föra diskussioner och utbyta idéer för att driva arbetet framåt.

Samtidigt ser hon den globala pandemin som en viktig erfarenhet. Den har tydliggjort vikten av att rusta studenterna för tuffa situationer som sätter frågor om investeringar, infrastruktur, ledning, styrning – och inte minst långsiktighet – på sin spets.

Mette Morsing anser också att hennes arbete på Handelshögskolan i Stockholm och som centrumchef för Misum gett henne stor insikt om vikten av hållbar finansiering.

– Det är ett område som det behövs mer kunskap inom, men som det också finns ett stort intresse för. Vi behöver hitta nya vägar för hur vi investerar, i vad och hur vi ser på pengars flöde.

Från och med den 1 maj tar Martina Björkman Nyqvist över som Misums centrumchef.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling