Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-30

Mer information om Mistras nya utlysning

Den 29 september höll Mistra ett informationsmöte om den nya utlysningen Societal Transformations for Climate Action. På mötet hölls en kort presentation om utlysningen och frågor från deltagarna besvarades. Här kan du ta del av presentationen samt se mötet i efterhand.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling