Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-06-23

Mentorprogram ska stötta doktorander inom Mistra Environmental Nanosafety

För att stötta doktorander och forskare i början av sin karriär har Mistra Environmental Nanosafety skapat ett mentorprogram. Syftet är att ge deltagarna förutsättningar för att verka i en stark forsknings- och arbetsmiljö samt erbjuda dem ett utvidgat nätverk.

Lunds universitet är programvärd för Mistra Environmental Nanosafety och har med stöd av en konsult utformat det ett år långa mentorprogrammet. Tio studenter vid Lunds och Göteborgs universitet, Chalmers, Karolinska Institutet, KTH och DTU: Danmarks Tekniske Universitet deltar. Nio av dem arbetar inom Mistra Environmental Nanosafety och en av deltagarna är engagerad inom Mistra STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways. I oktober 2021 drog mentorprogrammet igång.

Lennart Gisselsson, programkoordinator inom Mistra Environmental Nanosafety berättar att studenterna har fått söka en plats. Mentorprogrammet fokuserar inte på forskningsfrågor, utan handlar om att ge deltagarna ett nätverk, stärka deras kommunikationsförmåga och relationsbyggande och ge dem bra förutsättningar under både studietiden och vidare in i arbetslivet.

– Mentiseerna, som vi kallar dem, har fått önska egenskaper hos sin mentor. Om det skulle vara en person inom akademi eller industri, som arbetar på nationell eller internationell arena samt önskan om kön och ålder. Både mentiseerna och mentorerna fick även fylla i formulär vad de önskade för egenskaper hos varandra samt beskriva sig själva. Utifrån detta har vi matchat ihop dem, berättar Lennart Gisselsson.

Hisspitch och härskarteknik

Förutom att deltagarna fått en personlig mentor som ska fungera som en slags coach, består mentorprogrammet av sju obligatoriska och digitala workshops. Temana för dessa har bland annat varit hållbart ledarskap, samarbete och förtroende, karriärtips och att pitcha sin forskning.

– Det i sig är en slags utbildning. Forskare och andra professionella aktörer har deltagit på workshops och delat med sig av sina karriärer, bjudit på tips och trix och gett kunskap om samarbete och härskatekniker. Mellan dessa workshops har mentiseerna och mentorerna träffats och kunnat diskutera lärdomar och innehåll – det har varit bra att kunna hänga upp deras samtal och möten på detta, säger Lennart Gisselsson.

I Mistra Environmental Nanosafetys årsrapport berättar två av deltagarna om sin syn på mentorprogrammet. Egle Kelpsiene, forskarstuderande i biokemi vid Lunds universitet upplever att utbytet med hennes mentor har gett henne nya tankar och perspektiv, inte minst eftersom de verkar inom olika områden, kommer från olika kulturer och är olika ålder. Alexander Khort, forskarstudent inom kemi vid KTH lyfter vikten av mentorprogrammets fokus på kommunikation och att kommunicera forskning vilket har gett honom ny kunskap och nya idéer.

I september avslutas mentorprogrammet och Lennart Gisselsson hoppas att studenterna när de går ut i arbetslivet kommer att lyfta fram sin medverkan på sitt cv.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling