Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-05-07

Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politiken

Hon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som till sommaren får en ny bas i Bryssel för att ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik.

Maria Wetterstrand arbetar hemifrån i ett isolerat och nedstängt Helsingfors. Hon saknar den sociala kontakten med andra vuxna. Som vd för Miltton Purpose, en konsultbyrå som hjälper företag att arbeta med hållbarhetsfrågor, ser hon interaktionen med andra människor och möjligheterna att faktiskt bidra till samhällsförändring, som den största behållningen.

– Jag vill alltid lära mig något nytt, förstå och sätta mig in i detaljer, jag blir lätt understimulerad annars. Jag arbetade länge ensam som frilansare, vilket var jäkligt skönt efter att jag slutat med politiken. Men jag saknade också den sociala kontakten. Det säger jag återigen, nu när jag sitter hemma i karantän, säger Maria Wetterstrand med ett torrt skratt.

Efter att ha ökat Miljöpartiets medlemsantal och väljarstöd och kommit i topp i förtroenderakningar lämnade hon politiken 2011. I samma veva lämnade hon också Sverige och bosatte sig med sin dåvarande man Ville Niinistö och sina två barn i Helsingfors. Några år med egen verksamhet som grön debattör och skribent följde, innan hon tog jobbet på Millton Purpose.

Genom att stötta svenskt näringsliv i frågor om miljö och socialt ansvar ser Maria Wetterstrand stora möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Utmaningen för svenska företag är att de jämför sig för mycket med konkurrenter istället för att fokusera på vad som behöver göras. Det är ett stort problem när de väljer att mäta vissa parametrar där de ligger bättre till än det globala genomsnittet och ser det som ett skäl till att de är bra nog, istället för att sätta mål utifrån den globala expertis som finns – exempelvis hur mycket utsläppen behöver minska.

Bryssel nästa

Maria Wetterstrand tvekar inte att säga sin mening till de företag som söker hjälp hos henne. Oavsett om det handlar om utsläppstatistik, företagets påverkan på hårt pressade naturresurser eller utarmningen av den biologiska mångfalden. Men också företagets arbete med social hållbarhet – om människor utnyttjas som billig arbetskraft. Hennes förhoppning är att med sin kunskap och erfarenhet knuffa dem i rätt riktning.

– Jag kan tycka vad jag vill, men det är i slutändan upp till dem att fatta beslutet. Här har jag nytta av min politiska bakgrund, såväl som min biologiutbildning och att jag vet hur företag resonerar. Det är också en anledning till att de väljer att jobba med mig – att de har en samhällsnära verksamhet som påverkas av politiken och att de vill ligga steget före.

I juni blir Maria Wetterstrand vd för Miltton Europe som har huvudkontor i Bryssel. Då hennes före detta man och barnens pappa numera är EU-parlamentariker och barnen ändå skulle byta skolor tog de ett gemensamt beslut om att bosätta sig i samma stad. Efter beslutet var fattat dök jobbet upp.

– Jag tror att initiativen från EU kommer att ha mycket stor betydelse för svenskt näringsliv. Och det är extra spännande nu med den gröna given. Min ambition är att på plats i Bryssel följa de politiska besluten närmare och hjälpa företagen att förstå vad som är på gång och vad olika beslut innebär för just dem.

Resursslöseriet väckte miljöengagemanget

Maria Wetterstrand ser fram emot en mer ambitiös miljö- och klimatpolitik på EU-nivå. Svenskt näringsliv ligger i framkant och gynnas av tuffare krav, menar hon. Hon anser inte att dagens regelverk är anpassade för ny teknik och för att skapa en cirkulär ekonomi. Här har hon förhoppningar på nya krav för hur produkter designas för återbruk och återvinning och för att öka användningen av sekundära material.

Och det är också den frågan som väckte Maria Wetterstrands miljöglöd från första början. Hon berättar hur hon som tonåring blev enormt provocerad av det enorma resursslöseriet hon såg. Men också det ojämlika resursförhållandet globalt.

– Vi i rika länder exploaterar naturresurser och använder de mesta av jordens naturresurser. Här finns stora utmaningar och otroligt mycket att göra, samtidigt som jag tycker att mycket går åt rätt håll. Det här är en fråga som fortfarande engagerar mig och där jag har känt och känner att jag kan göra stor nytta genom att jobba politiskt och med stora företag. Det är där jag kan få saker att hända.

Bioekonomin – en potentiell konflikt

Numera sitter Maria Wetterstrand också med i styrelsen för Mistras Digital Forest som med hjälp av digitaliseringens möjligheter ska bidra till en cirkulär bioekonomi. Även här ser hon att hon kan bidra med sin långa erfarenhet inom miljö och politik, samhällsperspektivet och samhällsnyttan. Särskilt gällande den dragkamp hon ser om bioekonomin – om skogsresurser ska ersätta fossila bränslen.

– Vissa tycker att det är lösningen på klimatfrågan, andra är av en helt annan uppfattning. Det finns en stor potentiell konflikt här som jag tror att Mistra Digital Forest genom sin forskning kan hindra. Styrkan är programmets breda fokus och betydelsen av forskningen i ett större globalt perspektiv.

Tillbaka till hemmakontoret i Helsingfors. Hemmakarantän. Coronapandemin. Och inte minst pandemins påverkan på det långsiktiga klimat- och miljöarbetet. Maria Wetterstrand är både oroad och hoppfull. Oroad för att fokus förflyttas bort från hållbarhetsfrågorna och det långsiktiga perspektivet får stå åt sidan. Hoppfull för att det nu finns alla möjligheter att synka stödpaket med hållbarhetsmål och göra återhämtningen till en omställning.

– Vi ser nu att priset på utsläppsrätter sjunker, fossila bränslen blir billigare och att det är svårt att förmå företag att göra långsiktiga investeringar i klimatsmart teknik när styrmedel skiftar mot det fossila. Vi får inte glömma de långsiktiga ambitionerna – vi måste ta tillfället i akt att faktiskt förändra när vi har möjligheten.

Maria Wetterstrand

Bakgrund: Fil mag i biologi, riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet, frilansande grön samhällsdebattör, just nu vd för både Miltton Purpose (avgående) och Miltton Europe.

På fritiden: Är jag med barnen mest. Har delad vårdnad om en hund. Nu under pandemin har jag börjat träna också.

Om tio år: Är jag kanske tillbaka i Sverige igen.

Drömmer om: Att de ska hitta ett vaccin mot corona och att jag ska få åka till Sheffield och titta på snooker-VM igen någon gång.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling