Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-07-07

Mängden plastvarianter försvårar återvinning

Den stora mängden olika plaster som används och blandas i produkter orsakar problem vid återvinning och bidrar till stor klimatpåverkan. Går det att ersätta dagens stora antal olika plaster med ett färre antal för att stödja en cirkulär ekonomi? Under ett av Mistras seminarier i Almedalen diskuterades plast, återvinning, styrmedel och attityder.

På Mistras seminarium Är mindre antal plaster en lösning? Vad tycker företagen, användarna och experter? diskuterades pågående forskning från Mistra REES och Mistra STEPS tillsammans med ett antal experter.

Den stora mängden plastvarianter med olika tillsatser som används och blandas i diverse produkter orsakar problem när man vid resthanteringen vill materialåtervinna plasten. Det blir i stort sett omöjligt att särskilja tydliga plastfraktioner med definierade materialegenskaper. De enskilda volymerna av respektive separerad plastfraktion blir små och det är svårt att hitta en aktör som kan återvinna plasten med bibehållen kvalitet då dessa oftast kräver större volymer och med tydliga distinkta materialegenskaper. Följden blir att aktörer i stället använder jungfrulig plastråvara. Det ökar mängden plast som produceras och sedan inte går att återvinna och därmed ökas växthusgasutsläppen från tillverkning och resthantering.

Medverkande: Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet och programchef Mistra REES. Åsa Stenmarck, materialflödesexpert. Naturvårdsverket Jenny Fagerland, projektledare, SIS – Svenska institutet för standarder. Leif Nilsson, expert, Arla Plast. Karl Holmberg, doktorand, Mistra STEPS och Lunds universitet

Mistras skrift Ingen kommer undan plasten hittar du på mistrasummerar.se

Forskningen Karl Holmberg presenterade kan du läsa mer om i artikeln Gyllene tillfälle för tuffare plastproblematik.

Rapporten The future of plastics? – Swedish public opinion on plastics policies finns att läsa på Mistra STEPS hemsida.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling