Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-02-16

Line Gordon får professur i hållbara livsmedelssystem

Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre och en av forskningsledarna i Mistra Food Futures, blir professor i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem vid Stockholms universitet. Professuren är finansierad av stiftelsen Curt Bergfors Foundation.

Enligt Stockholm Resilience Centre (SRC) kommer den nya professuren stärka centrumets forskning om ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Line Gordon tillträder tjänsten den 1 mars och ett av hennes forskningsområden kommer att fokusera på regionala, nationella och globala scenarier för att identifiera alternativa utvecklingsvägar för ett mer resilient och hållbart livsmedelssystem som stödjer nationella och globala mål. Hon kommer också att arbeta med så kallade gastronomiska landskap, med särskilt fokus på hållbar matkvalitet och hållbart mathantverk.

Enligt SRC kommer professuren också att vara anpassad till centrets nuvarande forskningssatsningar som tar sig an en av de största utmaningarna – hur vi producerar tillräckligt näringsrik mat för en växande världsbefolkning samtidigt som trycket på planetens klimat och ekosystem minskar.

Line Gordon är en internationellt framstående forskare och sedan 2018 är hon föreståndare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hon är docent i systemekologi och har jobbat tvärvetenskapligt med jordbruk, mat, vattenresurser och ekosystemtjänster. Hon är med i styrelsen för EAT Foundation och en av forskningsledarna för det nya forskningsprogrammet Mistra Food Futures.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling