Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-25

Levandegjord geopolitisk forskning målet för ny podd

Mistra Geopolitics har startat en podcast där olika forskare ur programmet får komma till tals. Tanken är att lyfta de frågor som ligger mellan raderna i forskarrapporterna.

– Vi vill levandegöra den forskning som bedrivs inom Mista Geopolitics på ett lite nytt sätt. I den här podden ska forskarna lyfta de frågorna som kanske ligger mellan raderna i det vi publicerar, och de har möjlighet att prata till punkt, säger Eva Krutmeijer som är kommunikationsansvarig på Mistra Geopolitics.

Nya avsnitt släpps en gång i veckan under sex veckor. Hittills har fyra avsnitt släppts.

  • Avsnitt 1: Klimatnödläge – alarmism eller kraftsamling?
  • Avsnitt 2: Klimatrelaterade säkerhetsrisker – hur tänker FN?
  • Avsnitt 3: Vart tog naturen vägen?
  • Avsnitt 4: Batteriernas baksida – metaller, människor och miljö

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling