Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-13

Lars Frenning kopplar ihop akademi och företag

Lars Frenning har länge arbetat för att svenska småföretag ska få till ett närmare samarbete med akademiska forskare. Under de senaste femton åren har han gjort det som programchef för Mistra Innovation. Får han välja själv fortsätter han gärna som programchef ännu en period.

– Jag förstår om Mistra säger att jag är för gammal, men jag kör gärna fem år till. Att hjälpa Sverige och svenska företag att öka sin konkurrenskraft är så kul!

Under 2019 avslutas andra omgången av Mistra Innovation. Det finns planer på att genomföra en tredje omgång – Mistas styrelsen fattar definitivt beslut i mars. Trots att Lars Frenning nyligen fyllde 72, en ålder då många tar ut pension, har han inga planer på att trappa ner.

Av Mistras många programchefer är Lars Frenning en udda fågel. Dels för att Mistra Innovation både till sin organisation och inriktning mot små- och medelstora företag är annorlunda än övriga akademiskt styrda Mistra-program. Dels för att han själv inte är aktiv forskare. Visserligen har han jobbat mycket med forskning och utvecklingsfrågor och han har en doktorsexamen på meritlistan (KTH 1977). Men sitt cv har han huvudsakligen byggt upp inom svensk tillverkande industri.

Först var han sexton år på industrikoncernen Asea i Västerås (nuvarande ABB), bland annat som beräknare och konstruktör och senare utvecklingschef för motorer och drivsystem. Därefter blev han rekryterad av pumptillverkaren ITT Flygt, där han jobbade som teknisk direktör och så småningom som verkställande direktör för en del av koncernen.

– Jag har hela tiden haft en nyfikenhet på innovationer, på produktutveckling. Att vilja förbättra saker hela tiden. Det har varit en drivande kraft hos mig.

Att unge Lars hade ett teknikintresse och så småningom valde att utbilda sig till ingenjör var kanske inte så konstigt. Både far och farfar var ingenjörer. Precis som far och farfar jobbade även Lars på Asea – idag jobbar hans båda söner också som ingenjörer.

Arbetskapaciteten och sin målinriktade läggning har han haft nytta av som programchef. Först i Pro Enviro, det forskningsprogram som Mistra drev 2005–2010 tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, och senare i två omgångar av Mistra Innovation. I första hand är det medverkande företag och forskare som tillsammans driver och genomför enskilda projekt. Lars Frenning har framför allt haft till uppgift att stödja företagen under projektets gång.

– Också som projektledare gäller det att ha förmågan att se de mål man ska nå, vilka resurser de måste ha för att nå målen och sedan med olika aktiviteter jobba för att de ska nås.

Runt millennieskiftet satt Lars Frenning fortfarande på vd-stolen hos ITT Flygt. Det här var en period då outsourcing blev ett begrepp i samhällsdebatten. Många svenska företag flyttade tillverkningen från Sverige till låglöneländer, en utveckling som då delvis understöddes av ekonomer och politiker, enligt Lars Frenning.

– Vi tekniker förstod att det inte kommer att fungera. Om vi inte själva har någon tillverkning förlorar vi också kontakten med produkten, och då kommer vi på sikt inte heller att kunna konstruera något. Så till slut skulle Sverige ha stått där utan både tillverkning och utveckling.

Lars Frenning, som 2001 hade lämnat ITT Flygt för att starta egen konsultverksamhet, engagerades några år senare av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, för att driva projektet Produktion för konkurrenskraft. Slutrapporten från 2004 fick stort genomslag i debatten, och bidrog till att sätta industriproduktion i fokus.

– Idag är inställningen mer balanserad, våra politiker har förstått att Kina inte kan vara världens fabrik. Det är viktigt att Sverige behåller hela kedjan, från utveckling till produktion.

Som programchef hos Mistra har Lars Frenning fortsatt att arbeta för att behålla och utveckla svensk industriproduktion. Syftet med Mistra Innovation – och tidigare Pro Enviro – har varit att mindre företag, som saknar egna forskningsresurser, ska få stöd att utveckla miljöinnovativa produkter och på så sätt skapa tillväxt. Och resultaten från programmen är mycket goda, konstaterar Lars Frenning stolt.

– De utvärderingar som Mistra har genomfört visar att varje satsad krona i projekt inom Mistra Innovation ger tillbaka i genomsnitt mellan tre och fyra gånger pengarna varje år.

Han räknar upp flera framgångar ur den senaste omgången av Mistra Innovation. I ett projekt om industriell stekning har gasol kunnat ersättas med el – till 90 procents lägre kostnader – och i ett annat har en ny typ av blyfri mässing börjat användas i VVS-produkter. Ett tredje projekt har utvecklat små eldrivna fordon, som redan används i Stockholm och testkörs i Indien.

För övrigt anser Lars Frenning att Mistras totala budget på 300 miljoner kronor – ”det är trots allt inte så mycket pengar” – skulle göra mer nytta om den i större utsträckning stödde projekt som gynnade industriell utveckling.

– Jag tycker man ska ha mer fokus på forskning som ger direkt inverkan på Sverige. Om vi tar Mistra Innovation som exempel stöttar vi en viktig industri som exporterar produkter över hela världen. Vi har utvecklat näringslivet och bidrar dessutom med skatteintäkter, precis som politikerna vill.

Kort om Lars Frenning

Aktuell: Programdirektör för Pro Enviro (2005–2010) och Mistra Innovation (2011–2019. I mars tar Mistras styrelse beslut om det blir ytterligare en omgång av Mistra Innovation.

Bor: Hus i Tiveden, utanför Karlsborg.

Familj: Fru, fyra barn, sju barnbarn.

Fritid: Det jag helst ägnar mig åt på ledig tid är äppelträden och annat trädgårdsarbete, plus att vara ute i skog och mark.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling