Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-07-04

Kulturens roll för att skapa framtidstro och motivation

I Mistras avslutande session i Almedalen diskuterades kulturens roll för en hållbar framtid, vikten av miljöstrategisk forskningen och hur dialogen med övriga samhällsaktörer inom politik, näringsliv och övriga samhället kan förbättras.

Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister och nu Senior Advisor på Diplomat Communications, tror att det framöver kommer att ske mycket spännande utveckling i gränssnittet mellan forskning, politik och näringsliv.

– Jag tror att de tre delarna kommer utmana varandra och driva utvecklingen framåt. Det händer spännande saker i näringslivet idag och politiken har hamnat i bakvattnet.

Att näringslivet ligger i framkant tror Tobias Krantz beror på den nära kontakten med akademi och marknad. Det innebär också en ny roll för politiken – att fånga upp det som händer i näringslivet och inte vice versa. Tobias Krantz var själv på ett studiebesök i Indien för arbete inom rent vatten och sanitet och fick där nya perspektiv på att skapa utveckling.

– Vi tänker ofta att vi har ett problem, sätter till statliga pengar och så drar vi ihop folk och försöker lösa det. I Indien såg de att de har ett problem, drog in företag och civilsamhällesorganisationer som fick komma med förslag på lösningar. Funkade lösningarna företagsmässigt drogs politiken in för att skala upp projektet och se till rättvise och fördelningsaspekter. Det är ett helt annorlunda sätt att tänka än vad vi i västerlandet har gjort inom bistånds- och utvecklingspolitiken. Här bygger man underifrån och skalar och det tycker jag är intressant.

Kulturens roll för en gemensam vision

Flera av Mistras sessioner berörde vikten av ett gemensamt narrativ för hur det hållbara framtida samhället kan se ut för att snabba på omställningen och skapa en inkluderande klimatpolitik. Även Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen, lyfte det som en viktig aspekt för att skapa framtidstro och hopp bland unga och gav perspektiv på kulturens roll.

– Vad händer i en nation om den börjar gå åt ett fascistiskt eller auktoritärt håll? Det första man gör är att man vill gå in och styra kulturen. Kulturen som politikområde är så viktig och så farlig. För den kan samla ett helt folk och styra ett helt folk.

Hon anser att om fler är ambassadörer för den fria kulturen och ser det som en samhällsutvecklare kan vi också få en folklig ansvarskänsla för miljö och skapa en ny berättelse att samlas runt.

– Samhällsdebatten idag kretsar mycket runt dystopier och det finns många allvarliga problem vi måste lösa. Men vi måste också ha framtidsvisioner. Där kan kulturen spela en väldigt viktig roll för att måla upp dessa visioner, bidra till samhällsomvandling samt inspirera och motivera människor att ta dessa nödvändiga steg, säger Tobias Krantz.

Se hela sessionen här:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling