Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-04-05

Konst av ett klimatpolitiskt regelverk – erfarenheter och nya projekt

Hösten 2021 arbetade forskaren Mattias Höjer och konstnären Jens Evaldsson tillsammans med ett konstprojekt om EU:s handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS. Projektet väckte många känslor och diskussioner. Nu planerar duon ett nytt konstverk om ett hållbart transportsystem.

Konstverken om EU ETS bestod av den animerade filmen Art of Rules, som kompletterades med ett antal illustrationer, och visades på Färgfabrikens utställning Symbiosis. Utställningen handlade om att visualisera, kommunicera samt väcka tankar och känslor runt klimat, koldioxidutsläpp, energilandskap och regelverk. Mistra medfinansierade projektet om EU ETS och Mattias Höjer, professor på KTH, berättar att han använt filmen i olika sammanhang för att skapa funderingar kring vad klimatpolitik är och relationen mellan politiska styrmedel och åtgärder inom olika sektorer.

Mattias Höjer har bland annat visat filmen i undervisningssammanhang på KTH med syfte att initiera diskussioner, även om han anser att filmen inte har triggat tankar på det sätt han hade hoppats givet förväntningar på undervisning.

Berätta om dina reflektioner att som forskare samarbeta med en konstnär gällande ett komplext klimatpolitiskt regelverk?

– Det var väldigt kul och inspirerande att byta skepnad och vara konstnär i projektet. Det innebar en frihet i hur vi tog oss an frågorna.

Vad väckte utställningen och filmen för reflektioner och samtal?

– Det är svårt att veta vad utställningen väckte för reflektioner hos besökarna, men jag hoppas och tror att den ökade intresset för klimatpolitiska styrmedel i allmänhet, för EU ETS i synnerhet, och att den dessutom inspirerade besökare att fundera själva på hur politiska styrmedel och effekter i samhället hänger ihop. Jag hoppas dessutom att utställningen gav en del mindre konkreta upplevelser – mer individberoende – där ”kupolen” i början, vattensängen eller schackpjäserna, ledde tankar vidare. Filmen gjorde också att jag och Jens var med i en del diskussioner kring klimat och konst.

Vad tar du med dig framöver från detta projekt?

– En konkret sak jag tar med mig är erfarenheterna av samarbetet med Jens Evaldsson. Vi planerar just nu för ett nytt konstverk som bör bli klart under 2024 och som ska uppmuntra betraktaren att fundera på vad ett hållbart transportsystem kan vara. 

Jag tar också med mig att det var väldigt svårt och roligt. Vår ambition var att vårt verk skulle skapa frågor hos besökarna snarare än ge direkta svar. Jag tror att en veckas arbete till skulle ha varit bra, och att vi skulle ägnat den tiden uteslutande åt klippning av filmen. Den är nu drygt sex minuter lång, och det var svårt att korta ned den, men borde gå att klippa ytterligare någon minut, och dessutom lägga in mer tyst tid för att låta betraktarens tankar utvecklas. Nu finns en risk att vi går lite för snabbt fram, och att betraktaren inte hinner med sina egna reflektioner. Dock är det kul att filmen fortsatt är högst aktuell. Den pågående reformeringen av handelssystemet påverkar inte något av det som händer i filmen och reformeringen gör snarare att vissa delar av den blir än mer relevanta.

Ett skäl till att jag började intressera mig för EU ETS var att jag såg hur det rörde på sig. Under 2018 steg priset på en utsläppsrätt från cirka 7 till cirka 23 euro. Det är en ökning med över 200 procent, och berodde på en reformering av systemet. Vid tiden för projektstart för vårt konstprojekt, våren 2021, pågick ännu en reformering av systemet. Allt tydde på att det skulle innebära ytterligare ökningar av priset, trots att många nog hade haft svårt att se hur priset skulle kunna öka så mycket mer sedan det nått 30 euro i december 2020. Ändå visade det sig att det skulle komma ännu en dubblering av priset, till när utställningen öppnade i augusti 2021. Efter utställningen har ännu en kraftig skärpning föreslagits, och det mesta tyder på att den kommer att fastställas i vår. Nu, just före påsk, ligger priset strax över 100 euro. Detta är ett styrmedel som ritar om kartan för hur utsläppsminskningar kan drivas fram, och för hur väldigt många aktiviteter kommer att kunna utföras framöver.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling