Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-03-27

Konferens i höst om medskapande samhällsförändring

Hur kan forskare och andra aktörer arbeta tillsammans för att åstadkomma samhällsförändring? Det kommer att diskuteras på en internationell konferens i Göteborg i höst, där Mistra Urban Futures är en av arrangörerna.

Konferens om hur samhället ska förändras

Mistra Urban Futures kommer i höst att vara medarrangör till konferensen International Transdisciplinarity Conference 2019. Hur forskare och andra aktörer ska kunna arbeta tillsammans för att åstadkomma samhällsförändring blir en fråga.

International Transdisciplinarity Conference 2019, som pågår i fyra dagar i september, riktar sig till såväl forskare som praktiker inom offentlig sektor, ideella organisationer och näringsliv.

Tillsammans ska deltagarna utforska hur transdisciplinär forskning och medskapande kan spela en viktig roll för samhällsförändring. Deltagarna kommer att ta del av fallstudier och diskutera erfarenheter av samverkan från olika områden.

En av arrangörerna är Mistra Urban Futures, som sedan starten för nio år sedan har jobbat aktivt med medskapande forskning och involverat många olika aktörer i sin forskning om hållbara städer. Konferensen arrangeras ihop med Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och det internationella nätverket Network for Transdisciplinary Research.

Ett mål med konferensen är att etablera ett nationellt svenskt nätverk för transdisciplinär forskning som innefattar olika ämnesområden – ett nätverk som kan kopplas till Mistra Urban Futures framtida arbete.

Konferensen hålls 10–13 september 2019 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling