Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Kokgropar i Forsmark ett vinnande koncept

Boken ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar”, som är utgiven i samarbete med Mistra-programmet The Seed Box, har utsetts till bästa kokbok i kategorin livsstilslitteratur. Enligt jury är boken avväpnande i sin ambition att visa hur naturresurser från bär, vilt och svamp med kött kan nyttjas.

Mistra är inte i första hand känt för att lyfta kokkonsten till höga höjder, men i och med att den humanistiska forskningen har fått en större plats inom akademin kan resultat nu även presenteras i form av en kokbok. Det är nämligen precis vad Mistras forskningsprogram The Seed Box har gjort. Och det med framgång.

Boken ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” fick nyligen Måltidsakademins pris för bästa bok i kategorin Livsstilslitteratur.

Ett pris som kom med motiveringen: Matlagning i kokgrop för närmast tankarna till exotiska traditioner i fjärran länder, men författarna visar med stort allvar skogens möjligheter i Roslagen. Boken är avväpnande i sin ambition att visa hur naturresurser från bär, vilt och svamp med kött kan nyttjas – och detta med riktigt skogsmurriga bilder.

Författare till boken är Carl Johan Erikson och Karin Willén och är utgiven på Jon Brunbergs Förlag.

Bild på omslaget till Kokgropar

Tanken med boken ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” är att den ska utmana läsaren att reflektera över människans plats på jordklotets tunna skorpa. På ett konkret plan är det dock en kokbok för matlagning i skogsmark, med rätter tillagade ovanpå ett planerat slutförvar av kärnbränsle.

Där har de grävt kok- och syragropar i markytan som täcker det urberg som i framtiden planeras härbärgera ett slutförvar för uttjänt kärnbränsle. Genom att laga och äta mat utomhus skapar de en relation till skogen och närmar sig komplexa frågeställningar där människans tid ställs mot geologisk tid och det radioaktiva avfallets mångtusenåriga framtid.

Boken innehåller sex vardagliga recept men dess fokus ligger mer på aktiviteterna – grävandet och tillredningen – än på de enskilda rätterna.

Utöver den mer handfasta matlagningen i skogen har boken även ett mer reflekterande anslag. I ett efterord skriver filosofen Johan Redin om hur vi uppfattar den planet vars yttersta skikt vi befolkar: ”På sätt och vis kan jorden betraktas som den stora glömskan, så självklar för oss att den är osynlig […] Jordens hjärta är oss fjärran, därför uppfattar vi också att jordens liv försiggår på dess tunna hud och i biosfärens samspel mellan mark och himmel.”

Måltidsakademien är en ideell organisation med syfte är att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att de uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet.

The Seed Box är ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora med bas på Linköpings universitet. Visionen är att skapa ett nationellt centrum för miljöorienterad humaniora genom att engagera sig i samtidens miljöproblem.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling