Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-11-24

Klimatforskning i fokus på Misum Forum 2021

Klimatpolicy, prislappen på koldioxid och investeringsportföljer. På forskningscentret Misums heldagskonferens Misum Forum 2021 var temat utmaningar och möjligheter i spåren av klimatförändringarna. Nu finns alla sessioner tillgängliga att se i efterhand.

Den 8 oktober anordnade Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, heldagskonferensen Misum Forum 2021. Bland sessionerna återfinns en paneldiskussion med representanter från industrin där påverkan, utmaningar och möjligheter med klimatkrisen är i fokus.

Joseph Stiglitz, professor vid Columbia University och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2001, lyfte i sitt föredrag varför det brådskande läget och omfattningen av klimatkrisen underskattas inom det ekonomiska arbetet och vikten av att arbeta med en bred palett styrmedel inom klimatpolitiken.

Flera av Misums forskare deltog också för att berätta mer om sina forskningsområden i relation till klimatförändringarna. Bland annat lyftes prissättning på koldioxid, effekten av införd koldioxidskatt i Storbritannien och hur hållbara marknader kan skapas genom att kombinera cirkulära affärsmodeller och offentlig upphandling.

Ta del av innehåll, presentationer och se alla sessioner på Misums hemsida.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling