Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

Klimataktörers attityder till ledarskap kartlagda

Vid varje klimatmöte sedan Bali 2007 har Mistra-forskaren Björn-Ola Linnér och hans kollegor gjort enkäter med mötesdeltagare från hela världen. De visar bland annat att både förhandlare, regeringsrepresentanter och ickestatliga deltagare sätter ett stort värde på de sidoaktiviteter som pågår parallellt med förhandlingarna.

I enkäterna har de ställt frågor till framförallt ickestatliga aktörer om klimatledarskap, vilka de ser som ledare, vilka roller som de ser som viktiga och andra frågor. De brukar få in tusentals svar varje år och med tiden har det vuxit till en attityd-termometer hos världens klimataktörer.

– Totalt har vi fått in 13 000 svar på våra enkäter, säger Björn Ola Linnér.

2019 års enkätskörd håller på att analyseras av forskarteamet. Senare i år ska de åka ner till klimatkonventionens högkvarter i Bonn för att berätta om sina resultat.

En fråga man ställt sedan 2007 är vilken roll som alla de sidoaktiviteter som alltid äger rum under ett klimatmöte spelar för roll. Där visar enkätsvaren tydligt att både förhandlare, regeringsrepresentanter och ickestatliga deltagare ser ett stort värde i att förhandlingarna också ger möjligheter till att lära av varandra, utbyta erfarenheter, förslag till lösningar samt nätverka.

– Det har stor betydelse när sedan klimatpolitiken ska förverkligas på hemmaplan. Rent personligen tycker jag att sidoaktiviteterna i Madrid var de som var mest givande. Plus alla diskussioner som sker i pauser och så, säger Björn-Ola Linnér.

Här kan du läsa mer om COP-enkäterna: http://www.internationalnegotiationssurvey.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling