Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-06-21

Klimat och handel i tider av kris – Session brief från Think2030 publicerad

Hållbarhetsforskning behöver bli mindre geopolitiskt naiv och EU behöver se till att överenskommelser för kritiska råmetaller inte bidrar till ny kolonialism. Det var några medskick från panelen på Mistras och IISD:s session Climate security and trade in times of multiple crises under konferensen Think 2030 Dialogue Sweden. Nu finns de viktigaste budskapen från diskussionen sammanfattade i en publicerad session brief.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling