Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-12-08

Jämställdhet en viktig fråga inom havsforskningen

Som en del i FN:s årtionde om havsforskning för en hållbar utveckling (2021–2030) lyfts aktuella frågor och ämnen i en onlineserie. Mistras vd Anna Jöborn deltog nyligen i avsnittet ”Empowering women in the Ocean Decade” som utforskade jämställdhet inom havsforskning och den marina sektorn.

Anna Jöborn är som en av världens experter på området invald i planeringsgruppen för FN:s årtionde om havsforskning för en hållbar utveckling. I avsnittet som hon deltog i presenterades fakta kring jämställdhet och paneldeltagarna diskuterade utmaningar och möjligheter för kvinnor att fullt ut delta i arbetet för hållbara hav. Deltagarna delade också med sig av inspirerande exempel och metoder för att främja jämställdhet i såväl forskning som beslutsfattande i den marina sektorn.

– Jag hoppas att mina erfarenheter kan uppmuntra fler kvinnor att engagera sig inom havsforskningen. För att hantera utmaningarna vi står inför behöver vi frigöra hela samhällets potential. För att involvera kvinnor inom hållbar havsforskning krävs tidiga insatser, vi behöver erbjuda utbildning och resurser för att skapa kapacitet i utvecklingsländer. Kvinnor behöver sitta vid borden där besluten fattas.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling