Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-13

Investerare vill lära sig mer om plast

Plast har plötsligt blivit ett ämne på mångas läppar. Nu vill även kapitalförvaltare veta mer om både materialet och tänkbara alternativ. Därför arrangerade Mistra nyligen ett möte mellan fondförvaltare och forskare verksamma inom Mistras plast-program STEPS. Investerarna fick inte de enkla svar de hade hoppats på, mer en insikt om områdets komplexitet.

Ett av Mistras uppdrag är att sprida forskningsresultat. Både till beslutsfattare och intresserad allmänhet men även till andra grupper som har intresse av att veta var miljöforskningens front går just nu.

Mistra har även uppmuntrat kapitalförvaltare att ta del av den forskning stiftelsen finansierar.

– Fondförvaltare på Öhman Fonder var intresserade av vårt forskningsprogram om framtida plast och hörde av sig. Jättekul att de tog det initiativet, säger Åsa Moberg som är programansvarig på Mistra.

Nästa steg var att arrangera ett möte där investerare från fondbolagen Öhman och Lannebo, som också visat intresse för Mistras forskning, fick möjlighet att lära sig mer om plast av forskare verksamma inom Mistra-programmet STEPS. Samma forskare hade senare även ett webb-möte på samma tema med investerare knutna till PRI, ett internationellt nätverk av investerare som arbetar för en ökad finansiell hållbarhet.

– Fondförvaltarna ville ha svar på en mängd olika frågor, både övergripande och mer detaljerade. De ville nästan veta vilka lösningar eller företag som är värda att satsa på. De mer allmänna frågorna kunde och ville vi svara på, däremot avstod vi från att ge specifika råd, säger Lars J Nilsson, professor vid avdelningen för miljö- och energisystem på Lunds universitet.

Under mötet fick investerarna en dos grundläggande fakta om vad plast är, ta del av vad som händer inom politiken och något om EU:s strategidokument i ämnet.

Ellinor Hult, som arbetar som fondförvaltare på Öhman, säger att hon uppskattade att de fick träffa forskarna från STEPS.

– Vi har två globala aktiefonder med hållbarhetsprofil. För att komma fram till vilka företag vi ska satsa på använder vi oss av både en negativ process där vi både väljer bort investeringar som vi bedömer är tveksamma, och en positiv där vi väljer ut bolag som kan vara intressanta. I det arbetet är den här typen av grundläggande kunskap viktig.

Maria Nordqvist från Lannebo Fonder, som även hon var med på mötet, lyfter fram värdet av att som investerare ha goda kunskaper.

– Tyvärr kan vi inte vara experter inom alla områden och därför uppskattade jag att vi fick komma och träffa dem som verkligen kan något inom ett område som berör de flesta företag i någon form. Det normala för oss är att vi försöker orientera oss om olika miljöutmaningar genom vad vi kan läsa i medier och i vissa fall genom att läsa vetenskapliga rapporter. Det är både tidskrävande och besvärligt, så genom att träffa forskare på det här sättet kan vi få den kunskap vi behöver på ett mer resonerande sätt.

På ett plan blev mötet ändå något av en besvikelse för investerarna. De fick inte något facit för vad som är rätt och fel i plastens värld, mer en värdefull insikt om att vad som är bra och dåligt inte alltid är självklart.

– Kanske lyckade vi förvirra dem mer än att skapa klarhet. Eller rättare sagt, vi gav dem en sanningsenlig bild av hur komplex frågan om plast är. Men förhoppningsvis fick de ändå några nyttiga lärdomar med sig hem, säger Lars J Nilsson.

Ellinor Hult säger att hon hade nytta av mötet. Inte minst eftersom hon både fick ny kunskap och hjälp att formulera kontrollfrågor som hon kan ha med sig när hon möter företag för att se om de är medvetna om de risker som finns med plast.

Och hon får medhåll av Maria Nordqvist.

– Jag har fått en bredare bild av vad plast är och vilka utmaningar som finns. Det betyder inte att jag kan allt, men bidrar till att jag kan ställa mer sofistikerade frågor till de företag jag har kontakt med.

En av de viktigaste insikterna som Maria Nordqvist fick med sig hem efter dagen var att det inte finns en enda enkel lösning när det gäller plast.

– Tidigare hade jag nog en tro att om vi bara får bioplaster är problemen lösta. Nu inser jag att det inte är så enkelt.

– Även om vi inte fick de enkla svar vi hade hoppats på menar jag att det här blev ett bra test på hur ett samarbete mellan fondbolag och forskare skulle kunna fungera, säger Ellinor Hult.

Lars J Nilsson menar att mötet var fruktbart även för de fem forskare från STEPS som var på plats.

– Vi brottas ofta med frågan om vilken roll investerare har i omställningsprocessen. Är de bara följare eller formar de framtiden med de investeringar de väljer att göra. Personligen tror jag att det ligger mycket makt hos de som beslutar var fonders tillgångar ska investeras.

Maria Nordqvist ger honom delvis rätt, även om hon inte vill ta ordet makt i sin mun.

– Som storägare i flera företag kan vi naturligtvis påverka i vilken riktning de ska gå.

Lars J Nilsson ser inga problem med att investerare och forskare skulle komma för nära varandra.

– Det är bara bra att de försöker hålla sig informerade, och det är vår uppgift att sprida våra resultat till alla som är intresserade.

En intervju med Gemma James, som är Senior Manager för Environmental Issues på PRI och engagerad i plastfrågan hittar du i en separat artikel.

Läs merStiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling