Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-02-19

Inspirerande möte hos Mistra med Al Gore

Al Gore har länge stått på barrikaden för en mer offensiv klimatpolitik. Trots tidens mörka moln lyfte han under ett möte hos Mistra i januari fram finanssektorns ökade medvetenhet om vad som måste göras som ett positivt exempel.

Ett trettiotal institutionella investerare, stora svenska privata och offentliga stiftelser, pensionsfonder och privata kapitalinvesteringsorganisationer, fanns tillsammans med den svenska finansmarknadsministern Per Bolund på plats när USA:s tidigare vicepresident Al Gore besökte Mistra i slutet av januari.

Under mötet konstaterade Al Gore att klimatnödläget intensifieras mycket snabbare än vad folk inser, och att den politiska viljan att ta sig an frågan trots det är svagt. Han lyfte dock fram energisektorns snabba övergång till förnybara energikällor och finansindustrins ökade medvetenhet om att något måste göras som positiva förändringar.

Vidare diskuterades olika finansiella utmaningar samt behovet av att sätta ett pris på kol. Diskussionen som följde fick en deltagare på hög nivå inom finanssektorn att utbrista: vad mer kan vi göra?

I samband med sitt tal under seminariet tackade finansmarknadsminister Per Bolund den tidigare amerikanska vicepresidenten Al Gore för hans banbrytande ansträngningar för att ha mobiliserat finanssektorn till att på allvar börja ta sig an klimatkrisen.

Även Mistra uttryckte en tacksamhet för det nära samarbete stiftelsen under många år har haft med Al Gores projekt ”Generation Investment Management”. Och för möjligheten att få vara värd för ett så här viktigt möte.

– Al Gore inspirerar oss alla i detta avgörande ögonblick i historien. Han uppmuntrar och stöder även de investerare och kapitalförvaltare som går före och driver på för en mer hållbar finanssektor. Klimatfrågor bör nu vara en integrerad del i alla investerares riskhanteringsstrategi och fungera som vägledning i samband med investeringar, sa Åsa Moberg, programchef med ansvar för hållbarhetsdialoger med kapitalförvaltare.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling