Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-30

Informationsmöte om utlysningen Biologisk mångfald och det finansiella systemet

Intresserad av Mistras nya utlysning? Den 6 oktober hölls ett informationsmöte, se hela mötet i efterhand här.

Mistra bjöd in till ett informationsmöte om utlysningen Biologisk mångfald och det finansiella systemet den 6 oktober 2021. Här kan du ta del av presentationen och svar på de frågor som inkom.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling