Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-24

I ur och skur – möt Christiane Dolva

Varje dag kombinerar hon två viktiga pusselbitar i livet – affärsstrategi och kärleken till naturen. Och arbetet som hållbarhetschef på Fjällräven handlar idag mer om innovation och kraft och mindre om att vara en party pooper. Möt Christiane Dolva som är styrelseledamot i forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

Christiane Dolva lockas av att driva de affärsstrategiska frågorna. Hållbarhetsarbetet ser hon som en självklarhet för en framgångsrik verksamhet. Christiane Dolvas stora passion är att röra sig i naturen. Oavsett om det är ensamlöpning i skog och mark eller en spontan tur med barnen som slutar i Star Wars-lek med pinnar. Christiane Dolva fångas av människor med drivkraft att förändra. Hon tror starkt på innovation och samarbete för en värnande och framgångsrik friluftsbransch.

För sju år sedan klev hon in på Fjällräven, i en roll för att specifikt arbeta med hållbarhetsfrågor. Rollen var ny men hon upplevde att både företaget och teamet hade arbetat hållbarhetsdrivet innan dess. Hon är idag Global Sustainability Director, en position som hon beskriver som ganska bred med direktrapportering till vd och ett stort fokus på affärsutveckling.

Christiane Dolva är född och uppväxt i Lillehammer i Norge. På universitetet läste hon statsvetenskap och insåg snabbt att det var miljöfrågorna hon fångades och engagerades av. För att läsa hållbar affärsutveckling behövde hon korsa gränsen och plugga i Sverige. Efter utbildningen arbetade Christiane Dolva som hållbarhetsrådgivare inom olika branscher, men det var när hon kom i kontakt med friluftsbranschen som allt föll på plats. Innan Fjällräven arbetade hon några år på Bergans of Norway.

– Jag kände att jag hittade hem i outdoorbranschen. Jag fick både spendera tid i naturen, utveckla företaget i en hållbar riktning och inspirera andra att ge sig ut i naturen på ett hållbart sätt. Jag har idag ett tacksamt jobb. Hållbarhetsarbetet kan vara ensamt och stillastående, men här springer alla åt samma håll och vi har maximalt utbyte emellan varandra, säger Christiane Dolva.

Livslängd en hjärtefråga

Det senaste året har hon lagt stor kraft på företagets klimatstrategi där en betydelsefull del är att förstå var verksamhetens klimatutsläpp genereras. Samla in data, sätta mål och bryta ned dem till praktiskt arbete är viktiga uppgifter. Produkters livslängd är en hjärtefråga för Christiane Dolva.

– Vi har alltid arbetat med tidlös design och produkter som ska hålla länge. Och det är många parametrar att ta hänsyn till. Vi tittar på designen, förmågan att laga och reparera och kommunikationen till våra kunder som många gånger är intresserade och engagerade på detaljnivå och enkelt vill veta hur de ska ta hand om sina saker.

Det är just produktionen av nya produkter och kläder som är den stora miljö- och klimatboven – hur tänker du runt det?

– Det är en fråga jag tänker mycket på och jag har kommit fram till att vi måste köra två parallella spår samtidigt. Det handlar både om att välja material och produktionsprocesser med lägre miljöpåverkan och samtidigt se till att det vi släpper ut på marknaden har en lång livslängd. Vi kan inte arbeta med antingen det ena eller det andra – vissa materialval och produktionsprocesser har lägre påverkan men kanske leder till kläder och produkter med kortare livslängd. Samtidigt vill vi inte producera produkter med lång livslängd som innehåller giftiga kemikalier eller har negativ påverkan under stor del av sin livslängd. Men just livslängd är något som vi generellt i textilbranschen pratar alldeles för lite om, konstaterar Christiane Dolva.

Det hänger ihop med vår syn på det vi köper, anser hon. Är det en långsiktig investering eller något vi handlar för skojs skull?

– På Fjällräven är vi otroligt envisa med att vi inte är för ”fast moving trends”. Sedan kan saker vi gör bli trendigt och det är inget fel med det, men det är absolut ingenting vi jagar.

Fjällräven har ingen egen tillverkning. Den stora delen av företagets utsläpp och miljöpåverkan genereras hos andra aktörer. Den största utmaningen är därav att hitta företagspartners och leverantörer som arbetar med hållbarhet i samma utsträckning som Fjällräven.

– Vi är mycket tydliga med vad vi vill åstadkomma och varför och avtalsfäster våra superstrikta krav. Mycket handlar också om att jobba med morötter.

Och det är här Christiane Dolva ser stora möjligheter för samarbete inom branschen. Ett samarbete hon anser växer, inte minst när det gäller materialutveckling, men som kan växa ytterligare. Särskilt gällande utmaningarna klimat och kemikalier – frågor som är för stora för att lösa på egen hand.

Från ”party pooper” till innovation

Christiane Dolva har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste tolv åren och hon ser ett tydligt skifte.

– Tidigare var miljö- och hållbarhetsfrågorna mer av ”party poopers”, allt handlade om vad vi måste göra mindre av. Nu är hållbarhetsfrågorna en motor för innovation, de handlar om vad vi kan göra mer av och utveckla.

Hon finner glädje och driv i att arbeta med affärsutveckling. Målet är ständigt att inspirera människor att komma ut och njuta av naturen utan att förstöra för kommande generationer. Och drömprojekten är många. Med Fjällrävens idag linjära affärsmodell – uppbyggd på att utveckla, producera och sälja produkter – är Christiane Dolvas stora dröm att knäcka koden för en cirkulär affärsmodell där kunderna kan hyra, prenumerera och lämna tillbaka företagets produkter.

Bandet till naturen har alltid varit närvarande. Det är ingen slump att hon arbetar inom friluftsbranschen. Christiane Dolva skrattar när hon berättar.

– Med risk för att spä på fördomarna om Norge så växte jag upp med en ut på tur-mentalitet. Vi gick alltid på tur. På vintern var det skidåkning och på somrarna vandring. Till sjön eller till skogen. Jag blev tidigt exponerad för olika typer av friluftsaktiviteter och har vuxit upp med naturen. Som vuxen, och särskilt efter att jag fått barn, har jag insett naturens värde.

Hon bor i Vaxholm i Stockholms skärgård och värdesätter en löptur i skogen lika mycket som att kliva utanför dörren med barnen. Inspirationen både yrkesmässigt och personligen är människor med stark passion och kraft att driva igenom förändringar. Christiane Dolva fångas inte minst av David Attenborough, både hans naturdokumentärer och att han använder sin röst för att öka kunskapen och medvetenheten om naturen.

– I jobbsammanhang inspireras jag av människor som verkligen brinner för det de gör, oavsett vad det är. Som de som studerar fiberlängd på ull eller annan nördkunskap. Därför är kopplingen till Mistra Sport & Outdoors så givande. Alla inom programmet inspirerar mig med sin kompetens, nyfikenhet och kunskap. Uppdraget har öppnat en dörr till stora och små organisationer inom idrott och friluftsliv som verkligen brinner för att fler barn och vuxna ska komma ut och se värdet av naturen.

Vill ta vara på svensk ull

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram med syfte att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Christiane Dolva ser stora vinster med att akademi och näringsliv möts och att de olika perspektiven gifts samman. Hon kan bidra med sin hållbarhetsexpertis gällande produktutveckling och kommunikation och får samtidigt ta del av helt nya vinklar och aktuell kunskap.

Fjällräven har sedan tidigare knutit band med akademi och deltagit i olika forskningsprojekt, bland annat om sitt event Fjällräven Classic och om textilier med Textilhögskolan i Borås. För stunden är företaget involverade i ett projekt om materialinnovation gällande svensk ull.

– Det finns idag ingen marknad och få initiativ för att ta vara på och nyttja ullen. I Sverige finns ingen aktör som samlar in, kategoriserar och klassificerar den så vi har behövt ta kontakt långt ned i kedjan för att jobba med detta. Det är det jag menar med innovation, att tänka nytt, vända och vrida på det vi har. Nu använder vi svensk ull i backplattan i ryggsäckar och som foder i jackor för att ersätta syntet och dun.

Christiane Dolva

På fritiden: Ute i skogen och kutar runt eller på sjön i segelbåt eller kajak.

Drömmer om: Att jobba tillsammans med olika aktörer där vi alla är övertygade om att vi behöver tänka utanför boxen för att minska fotavtrycken på vår planet.

Om tio år: Då har vi kommit otroligt långt när det gäller att förstå och vidta åtgärder för hållbar utrustning och hållbara aktiviteter som får ännu fler att vara ute i naturen. Och ju fler som är ute i naturen, desto fler kommer att vilja ta vara på den. På det sättet har vi värvat en massa miljöambassadörer.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling