Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-10-28

Hur ska det framtida energisystemet se ut?

Arbetsgruppen för bakgrundsrapporten till utlysningen ”Tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivsomställning” har sammanträtt på Mistras kansli. Rapporten kommer att presenteras för styrelsen vid mötet i december.

Gruppen diskuterade morgondagens energilandskap ur ett samhälls- och industriperspektiv. Ett antal intressanta potentiella forskningsområden identifierades som olika modeller for energimixen, prioriteringar mellan industrin och privata konsumenter och rollen som AI kommer att spela i framtiden. Avsikten är att arbetet skall leda till en utlysning kring morgondagens energiinfrastruktur under 2020.

Möte med arbetsgrupp för energiinfrastruktur

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling