Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-11-05

Hopp eller förtvivlan – att kommunicera för hållbarhet

För att dela erfarenheter och sprida nya insikter bjuder forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication in till två inspirationsdagar. Den 26–27 november hålls Miljökommunikationsdagarna 2020 med fokus på storytelling, alternativa diskurser och att skapa förändring.

Forskningen inom Mistra Environmental Communication har som mål att utveckla en inkluderande miljö- och hållbarhetskommunikation, där konflikt- och maktaspekter tas på allvar. Under Miljökommunikationsdagarna 2020 sker paneldiskussioner och föreläsningar om olika projekt inom forskningsprogrammet med syfte att sprida kunskap och verktyg inom området.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling