Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-05-29

Henrik Carlsen utsedd till ledamot i UNEP-ISC Foresight Expert Panel

Mistra Geopolitics biträdande programchef Henrik Carlsen har utsetts till ledamot i UNEP-ISC Foresight Expert Panel. Panelen har upprättats av FN:s miljöorgan UNEP och International Science Council med syfte att främja vetenskapligt och proaktivt beslutsunderlag i globala miljöfrågor i tid av osäkerhet.

Panelens arbete kommer att mynna ut i en global rapport, planerad att publiceras 2024. Tanken är att rapporten samt panelens insikter och rekommendationer kommer att vara ett inspel till det sjätte mötet för FN:s miljöförsamling, som äger rum i februari 2024, samt till toppmötet Summit of the Future i september nästa år.

Henrik Carlsen är Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute och biträdande programchef för forskningsprogrammet Mistra Geopolitics som studerar sambandet mellan geopolitik, säkerhet och global miljö- och klimatförändring.

Hur känns det att bli utsedd som en av 21 ledamöter i panelen? 

– Det är en ära, och det är ett viktigt uppdrag. Jag är ganska säker att vår forskning inom Mistra Geopolitics har varit av avgörande betydelse för att jag valdes in.

Vad kommer ni i panelen att arbeta med?

– Behovet av bättre långsiktiga analyser blir bara större och större. Vi har vetat länge att vi inom miljö- och klimatforskningen har att göra med väldigt långa tidsperspektiv, och en central utmaning är att ta fram socioekonomiska scenarier på samma tidsskalor för att möjliggöra analyser där miljö- och klimatförändringar samspelar med samhällsutvecklingen. Till detta kommer utmaningen att samtidigt jobba med de oerhört korta tidsperspektiv som är förhärskande inom vissa teknikområden, exempelvis AI.

 Hur kommer arbetet inom panelen att spegla din forskning?

– Jag tror jag är ganska ensam i panelen att kombinera forskning om geopolitik och globala miljö- och klimatförändringar. Detta har kommit att bli ett allt viktigare område under senare år och Mistra Geopolitics forskning är i många stycken unik. Jag kommer naturligtvis jobba aktivt för att länka vårt arbete med panelens arbete.

Läs mer om Henrik Carlsens arbete och utnämningen som medlem i panelen UNEP-ISC Foresight Expert Panel på SEI:s hemsida.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling