Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-13

Hållbarhetsprogram lyfter i studentutvärderingarna

Handelshögskolans utbildningsprogram i hållbar utveckling, Global Challenges, som ska genomsyra grundutbildningen, blir allt populärare bland studenterna och lärarna.

– Kursutvärderingarna blir allt bättre och vi har lättare att rekrytera lärare till programmet. Roligaste är ändå den respons jag får från de studenter som har varit ute i arbetslivet. Många av dem säger att de har haft stor nytta av kurserna i Global Challenges, säger Svenne Junker som är ansvarig för utvecklingen av programmet.

Global Challenges löper över de första två åren av grundutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. Det är ett obligatoriskt program och har sin grund i Handelshögskolans strategi med hållbar utveckling som en av fyra utgångspunkter.

Programmet styrs av Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, som har sitt säte på skolan.

Global Challenges startade 2016 och efter drygt två år har formerna för programmet hunnit sätta sig, menar Svenne Junker.

– I början hade vi en del barnsjukdomar, som det så ofta är när man sätter igång något nytt. Några studenter utmanade en del grundläggande fakta medan andra ifrågasatte människans roll i klimatförändringarna. Lösningen var att vi valde att inleda hela programmet med en kurs i vetenskapsfilosofi.

Det var i det läget dags att plocka fram Karl Popper, Thomas Kuhn och andra tänkare och teoribyggare.

– Vi diskuterade vad kritisk reflexion innebär, om sanningen är konstant eller dynamisk och om hur kunskap utvecklas. Det var mycket fruktbart, säger Svenne Junker.

Global Challenges består av fyra delar, Knowing, Doing, Being och Expressing. Det innehåller en del tunga moment vilket gör att programmet kräver 16 lärartjänster. I början spred programmet osäkerhet i kollegiet, precis som förändring brukar göra.

– Några av lärarna var oroliga för hur det skulle påverka deras egna program och kurser. Nu har oron börjat lägga sig och man har börjat länka Global Challenges till andra program – så att undervisningen integreras ytterligare.

Tanken med Global Challenges är just att hållbarhetsperspektivet ska prägla undervisningen på Handelshögskolan, och Svenne Junker ser en stark poäng i att det sker under grundutbildningen.

– Studenterna som kommer hit är unga och formbara. Även om forskningen är otroligt viktig är det är inte i första hand genom den som vi kommer att driva förändringen, utan det är genom grundutbildningen. Det är där vi verkligen kan göra skillnad. Och jag märker nu för första gången att studenter söker sig till Handels tack vare vår satsning på Global Challenges, säger han.

I oktober i fjol blev Handelshögskolan inbjuden till ett möte med FN:s organisation PRME, Principles for Responsible Managment Education, för att hålla ett föredrag om Global Challenges som ”Best practice”.

– Det blev många frågor och var mycket uppskattat, säger Svenne Junker.

Läs merStiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling