Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-09

Hållbarhet och jämlikhet i fokus under Mistra-workshop

Hur optimistisk är du kring möjligheterna att förena digitalisering och miljö i ett framtida hållbart och jämlikt samhälle? Det var en inledande fråga när Mistra arrangerade en workshop för att undersöka förutsättningarna för ett forskningsprogram med fokus på samhällsstrukturer samt styrning och planering av samhället i en digital era.

Eftersom det tänkta programmet är komplext och berör hela samhället bjöds ett 30-tal personer in till en initial workshop. Mistras långsiktiga perspektiv och programform gör att vi närmar oss år 2030 när vi kommer till slutpunkten av det som nu planeras bli en utlysning 2020. .

Deltagarna kom från en lång rad olika samhällssektorer, allt från globalt verksamma företag till kyrkliga organisationer.  De var under dagen indelade i fyra grupper som hade till uppgift att diskutera utmaningar och möjligheter kring miljön, digitalisering, jämlikhet och välfärd samt samhälls- och stadsplanering i ett framtida samhälle.

Under några eftermiddagstimmar fick ordet flöda fritt, och tankar som kanske inte hade formulerats tidigare fick plötsligen luft.

– Det var spännande att få vara med och påverka ett kommande forskningsprogram på ett så här tidigt skede. Normalt har vi bara att hänga på de forskningssatsningar som finns, sa Sara Pettersson som jobbar på Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Torbjörn Lundahl, programdirektör för forskningsavdelningen på Ericsson, var något tveksam till sitt deltagande innan workshopen. Efteråt var han mer än nöjd.

– På vägen hit funderade jag på vad jag hade där att göra, men det blev en spännande dag där många överraskande tankar kom upp.

Även Linda Bell, som arrangerade workshopen tillsammans med Åsa Moberg, var nöjd när alla diskussioner på övertid till sist klingade ut.

– Det känns som om det har hänt spännande saker i diskussionen mellan människor med olika bakgrund och , vi har nu ett digert material att nysta vidare i. Det här blir en bra grund för vårt fortsatta arbete.

Resultat av workshopen ska nu sammanställas för att sedan utgöra underlag för den internationella arbetsgrupp som ska formas för att ta fram en rapport. Arbetsgruppens rapport blir sedan grunden för en utlysning som preliminärt beräknas  komma i början av nästa år.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling