Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-09-16

Hållbar blå ekonomi – fokus för ny utlysning

Mistras styrelse har beslutat att öppna en utlysning med inriktning på en hållbar blå ekonomi. I oktober är det dags.

Under oktober planerar Mistra att öppna utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i svenska marina områden. Mistra kommer att finansiera programmet med 50 MSEK under en fyraårsperiod.

Hållbar blå ekonomi och ekosystembaserad förvaltning bör vara centrala delar av programmet. Eftersom en hållbar industriell verksamhet till havs är en grundbult för att skapa en hållbar blå ekonomi är samverkan med näringslivet och andra intressenter en viktig del.

– Med denna utlysning vill Mistra lyfta fram havens stora betydelse, men också att det finns stora intressekonflikter kring hur haven ska användas och förvaltas. Vi ser fram emot spännande programförslag som tar sig an både utmaningarna och möjligheterna, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Utlysningen kommer att genomföras I två steg, där det första steget planeras att öppna i oktober. Anvisningar om hur ansökan i steg 1 ska utformas kommer att presenteras när utlysningen öppnar. Då kommer också två rapporter som legat till grund för utlysningen att publiceras.

Ett digitalt informationsmöte om utlysningen kommer att anordnas. Datum för mötet och anmälan kommer att läggas ut i samband med att utlysningen öppnar.

Håll dig uppdaterad om kommande utlysningar och forskningsnyheter med Mistras nyhetsbrev och via sociala medier – Twitter, Youtube och Linkedin.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling