Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-18

Fyra programförslag vidare i energiutlysning

I februari öppnade Mistra utlysningen för ett forskningsprogram om energitransitioner ur ett systemperspektiv. Nu går fyra programförslag vidare i utlysningsprocessen.

En utvärderingspanel med fem internationella experter har utvärderat de femton inkomna ansökningarna. Panelen rekommenderar att fyra av programförslagen erbjuds att gå vidare till steg 2 i utlysningsprocessen. Dessa fyra förslag möter bäst utlysningens kriterier och håller högst kvalitet, anser panelen.

Nu har Mistras styrelse beslutat att följande fyra förslag erbjuds möjlighet att lämna in programförslag enligt steg 2 av utlysningen ”Energitransitioner – ett systemperspektiv”. De andra programförslagen avslås.

  1. Mistra Energy transitions: Systems, institutions and economies for energy transitions, inlämnat av Lunds universitet.
  2. Integrated energy system transition management: the case-study of Gotland and a replication plan for Sweden – Go Systemic, inlämnat av Uppsala universitet.
  3. Mistra Energy Transition Accelerator (META) – Data driven decision support accelerating the energy transition, inlämnat av RISE Research Institute of Sweden.
  4. Mistra Electrification for the future, inlämnat av Energiforsk.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling