Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-10

Forum för forskningskommunikation sätter ljus på pandemin

Hur bemöts den stora efterfrågan på aktuell forskning och går det att kommunicera ovisshet? Det är frågor som diskuteras den 1 oktober på årets upplaga av Forum för forskningskommunikation med tema "Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi".

Likt de flesta andra konferenser blir FFF i år i digitalt format. Förmiddagen består av gemensamma sessioner och under eftermiddagen finns möjlighet att delta i workshops med olika innehåll.

FFF riktar sig till de som arbetar med forskningskommunikation samt intresserade av ämnet. Mistra är en av arrangörerna, tillsammans med Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova, KK-stiftelsen, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet. Arrangemanget sker i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling