Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-06-18

”Förlorat tilltron till globaliseringen”

Den 12 september är det dags för Mistras jubileumskonferens. Elisabeth Braw, säkerhetspolitisk expert och journalist är en av talarna och kommer borra i frågor om hur dagens geopolitiska läge påverkar miljöarbete, globalisering och världsekonomi.

Vi befinner oss i ett utmanande geopolitiskt läge. Hur anser du att detta påverkar miljö- och klimatarbete?

– Världen – både politiker och allmänheten – har svårt att prioritera två saker på samma gång. Nu när geopolitiken har gjort det oumbärligt att satsa på försvar betyder det att klimatfrågor får mindre uppmärksamhet. Detta är naturligtvis extremt oroväckande, eftersom klimatkrisen är lika verklig som kriget i Ukraina, men den märks liksom inte på samma dramatiska sätt i Europa och resten av västvärlden,

Du har tidigare i år gett ut boken Goodbye Globalization – The Return of a Divided World där du undersöker hur framtiden för vår världsekonomi kommer att se ut. Berätta om dina slutsatser?

– Internationell handel fortsätter, men två saker har hänt: geopolitiken har tagit över, vilket betyder att företag inte längre är neutrala. Det betyder att företag nu måste fundera på om det är så smart att fortsätta som vanligt i Ryssland och Kina, och de flesta har kommit till slutsatsen att de måste ändra sina planer. Världen håller på att dela upp sig i minst två läger, ett lett av USA, EU och Storbritannien och ett lett av Kina. Dessutom har både politiker och vanliga medborgare i väst förlorat tilltron till globaliseringen. Ingen politiker skulle idag föra valkamp med argumentet att vi behöver mer globalisering.

Vad hoppas du ta med dig från Mistras jubileumskonferens den 12 sep?

– Nya och konstruktiva tankar kring hur stater, näringsliv och civilsamhället kan prioritera säkerhet och klimatet på samma gång.

Se hela programmet och anmäl dig till Mistras jubileumskonferens den 12 september här. 

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling