Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-05-06

Förändrat resebeteende hinder för minskade flygutsläpp

Potentialen att minska utsläppen från svenskarnas flygresor är stor – men det är inte alla som vill förändra sitt resebeteende. Att skippa tjänsteresor för digitala möten möter särskilt motstånd. Det visar rapporten Flygresorna och klimatet från bland andra Mistra Sustainable Consumption.

Rapporten har kartlagt klimatutsläppen från svenska befolkningens flygresande, beräknat den potentiella utsläppsminskningen av ett förändrat resebeteende samt analyserat viljan att ändra resebeteende.

Vanligaste motivet till resor är sol och värme och det är också den typ av resa som står för störst utsläppsandel. Tjänsteresor är också ett vanligt motiv, men står för lägre andel av utsläpp. Att besöka släkt och vänner är den tredje vanligaste anledningen till en flygresa, men står för den näst högsta utsläppsandelen efter solresor.

Få vill skippa tjänsteresan

När forskarna tittat på den teoretiska potentialen för minskade utsläpp visar resultatet att 67 procent av de totala flygutsläppen skulle kunna undvikas genom andra transport- och destinationsval. Men resenärernas förändringsvilja är ett hinder och den realistiska potentiella utsläppsminskningen är cirka 26 procent. Störst är acceptansen för att välja destinationer närmare Sverige med flyg. När det handlar om att ersätta tjänsteresan med ett resfritt möte är acceptansen låg.

Flygresorna och klimatet är genomförd som en del av forskningsprojektet ”Klimatsmarta semesterresor – nulägesanalys, styrmedel och verktyg”, finansierat av Energimyndigheten, i samverkan med Mistra Sustainable Consumption.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling