Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-03-10

”Fick möjlighet att arbeta med hög intellektuell frihet”

Från Leuphana University of Lüneburg i Tyskland till Chalmers i Sverige. En coronapandemi, ett kliv i karriären och vissa språkbarriärer. Samtidigt nya betydelsefulla kontakter och en möjlighet att med hög intellektuell frihet fokusera på ett specifikt område. Det blev intensiva månader för Niko Schäpke inom Mistra Fellows Programme.

Under 2020 spenderade Niko Schäpke åtta månader inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption, som Mistra Fellow. Han hade redan innan det formella utbytet kontakter inom programmet och de såg gemensamma möjligheter för kompetens- och nätverksutbyte.

– Det övergripande syftet var att utveckla ett konceptuellt ramverk med integrerade processer för hållbara konsumtionsmetoder och relaterade styrningsinsatser. Jag utvecklade en strukturerad översikt av konceptuella ramverk med potential att förstå styrning av hållbar konsumtion och tillämpade några utvalda i två fallstudier, Max och Oatley. Fallstudierna gällande initiativ i framkant bidrog också till att identifiera strategier för framgångsrik styrning av hållbara konsumtionsinitiativ, berättar Niko Schäpke.

De preliminära resultaten presenterades och diskuterades i programworkshops, med styrelseledamöter och vid internationella konferenser och är nu i publiceringsprocessen.

”Hög intellektuell frihet”

Niko Schäpke anser att det var en utmaning att fokusera sitt arbete och att nå resultat inom ett specifikt ämne under en begränsad och relativt kort tid. Samtidigt menar han att programmets interna kommunikationsstruktur, med bland annat programdagar och diskussionsmöten på månadsbasis, bidrog till ökad effektivitet. Att själva utbytet byggde på att skapa synergier med programmets behov och pågående aktiviteter var också ett stöd.

– Språkbarriärer var till viss del också en utmaning. Min svenska blev tillräckligt bra för att delta i svensktalande workshops och möten först i slutet av min vistelse. Mina kollegor inom Mistra Sustainable Consumption bytte till stor del till engelska möten, men det var inte lika enkelt när externa intressenter involverades.

Tid och språkbarriärer till trots har forskarutbytet varit betydelsefullt för Niko Schäpke. Att arbeta inom ett spännande forskningsprogram i den internationella forskarmiljö som Chalmers innebär, utanför sitt eget hemland, ser han som en stor möjlighet. Likaså att bygga på redan etablerade och dessutom skapa nya kontakter med olika forskare, institutioner och internationella experter.

– Det bredare kontaktnätet möjliggjorde ett större flöde av information och expertis inom programmet. Och det främjade utbytets akademiska oberoende. Som forskare fick jag möjligheten att arbeta med hög intellektuell frihet på ett ämne som jag har valt. Samtidigt hjälpte den nära kopplingen till Mistra Sustainable Consumption mitt arbete att bli både socialt och vetenskapligt relevant. Utbytet gav mig en fantastisk möjlighet att utveckla min forskning, bli synlig och agera med hög grad av flexibilitet.

Innovativa aktiviteter överraskade

Niko Schäpke blev också positivt överraskad av programkollegornas engagemang och strävan efter att driva forskning och tillämpning inom hållbar konsumtion framåt.

– Jag blev överraskad av de många innovativa och – från mitt perspektiv – spännande aktiviteter i gränslandet mellan vetenskap och samhälle som de är involverade i.

Förutom vissa resebegränsningar och distansarbete utan spontana korridorsmöten påverkade inte coronapandemin Niko Schäpkes forskningsutbyte i särskilt stor utsträckning. Däremot blev han tidigt under utbytet erbjuden en tjänst som assisterande professor inom miljöstyrning vid University of Freiburg. Det innebar att han fick korta ned sin Mistra Fellows-period med två månader. Samtidigt innebär den nya tjänsten värdefulla möjligheter att fortsätta samarbetet med Mistra Sustainable Consumption.

– Min plan är att fortsätta samarbetet gällande pågående publikationer, den potentiella tillämpningen av det utvecklade ramverket för andra fallstudier, och förhoppningsvis som extern rådgivare till programmets andra fas som de ansökt om.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling