Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Fem år till för att skapa hållbara marknader

Misum har under fem år blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor på Handelshögskolan. Mistra styrelse har nu beslutat att ge centrumsatsningen ytterligare 65 miljoner under fem år. Därmed kan arbetet för att skapa hållbara marknader fortsätta.

Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, startade vid Handelshögskolan i Stockholm 2015. Syftet har varit att främja marknaders hållbara utveckling genom forskning, samverkan med samhällsaktörer och även genom forskningsbaserad utveckling av utbildningen vid skolan.

Den ursprungliga finansieringen från Mistra tar slut vid årsskiftet. Handelshögskolan har därför ansökt om finansiering för Misum i ytterligare fem år. En ansökan som nu alltså godkänts av Mistras styrelse.

– Misum har blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor på Handelshögskolan. Under fas 2 kommer ännu fler institutioner vid Handelshögskolan att engageras i Misums verksamhet, säger Åsa Moberg på Mistras kansli.

Det fortsatta arbetet inom Misum kommer att bygga vidare på resultat från den första femårsperioden, och även breddas. Misum kommer att organiseras utifrån tre kunskapsplattformar som fokuserar på affärsmodeller, redovisningsramverk samt humankapital. Hållbar finans kommer att integreras i samtliga tre plattformar.

Mette Morsing fortsätter som centrumchef, men kommer under kommande fem år att få stöd av en tjänst som fokuserar på samarbeten med andra intressenter.

– Misum kommer i sin andra fas att ytterligare öka samverkan med andra akademiska aktörer, både nationellt och internationellt. Dessutom kommer man öka fokus ytterligare på att involvera intressenter i näringsliv och samhälle, säger Åsa Moberg.

Fakta Misum Fas 2

Tid: 2020-2024

Finansiering från Mistra: 65 miljoner kronor

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling