Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-05

EU-workshop om vattenskydd

Mistra arrangerar en workshop på Skansen tillsammans med andra forskningsfinansiärer den 18 december.

Inom det kommande europeiska forsknings- och innovationsprogrammet, Horisont Europa, har EU-kommissionen pekat ut fem områden där man vill skapa ett brett samhällsengagemang för att lösa några av världens stora utmaningar. Ett av dessa handlar om vatten: ”Healthy oceans, seas, coastal and inland waters”.

Forskningsfinansiärerna Mistra, Formas och Vinnova anordnar  tillsammans en workshop den 18 december om vatten på Skansen. Ett tjugotal deltagare med olika kompetenser inom vattenfrågor medverkar. Darko Manakovski från miljöorganisationen Rare (rare.org) är inbjuden för att berätta mer om uppdraget. Han är en av de 15 som EU-kommissionen utsett till styrelsen.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling