Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-05-21

EU öppnar upp för lagändringar gällande gensaxen

Kunskap och dialog om modern växtförädling är syftet med projektet Växtnoden. När EU-kommissionen nu öppnar upp för eventuella lagändringar gällande bland annat metoden gensaxen, Crispr/Cas, bjöd projektet in till ett webbinarium för presentation och analys av rapporten.

Mistra har tidigare berättat om fältförsök med en potatissort resistent mot bladmögel, utvecklad inom forskningsprogrammet Mistra Biotech (2012–2019) med hjälp av metoden Crispr/Cas9, populärt kallad gensaxen. Tekniken faller idag under GM-lagstiftningen, vilken hindrar de enorma framsteg i växtförädling som gensaxen kan bidra med, anser ett antal SLU-forskare.

På Växtnodens webbinarium Grönt ljus för gensaxen i EU? den 11 maj presenterades och analyserades EU-kommissionens rapport Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16.

– För det första fastslår rapporten att nya genomiska tekniker har stor potential – att de kan bidra till EU:s gröna giv, biodiversitetsstrategi och FN:s hållbarhetsmål. Den visar också att forskningen på nya tekniker drabbats hårt efter det tidigare domstolsbeslutet att nya tekniker för mutagenes leder till produkter som ska regleras enligt GM-lagstiftningen. Slutsatsen är att lagstiftningen behöver uppdateras, säger Dennis Eriksson, forskare vid SLU och engagerad inom Växtnoden.

Rapporten säger samtidigt att produkter framtagna med nya genomiska tekniker ska fortsätta GM-regleras, men vad det innebär i praktiken återstår att se säger Dennis Eriksson. Han tror att detta kan innebära två olika policyalternativ, det ena att GMO-definitionen förändras, alternativ två att det tillkommer ett tillägg om undantag för tekniker som inte tillför främmande DNA.

– Men det kan bli helt andra lagändringar också och det är lite oroväckande att det kan bli vad som helst.

Mistra har bidragit med finansiering till Växtnoden. Initiativet innebär att kompetens och resultat från Mistra Biotech (2012–2019) fortsatt kan tas tillvara.

Se webbinariet i efterhand här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling