Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-05-24

EU-kommissionens långtidsstrategi för att nå nettonollutsläpp till 2050 – hur kan Mistra göra skillnad?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sin strategiska vision för en klimatneutral ekonomi till 2050 – “En ren planet för alla”.

Denna långtidsstrategi beskriver hur Europa kan leda vägen till en klimatneutral framtid i linje med Parisavtalet, och vara ett globalt föredöme. Kommissionen vill med strategin visa att övergången till ett fossilfritt samhälle inte bara är möjlig, utan också kan gå hand i hand med en utveckling som präglas av välfärd, bibehållen konkurrenskraft och rättvisa. Visionen pekar på sju strategiskt viktiga områden som kräver investeringar i teknologi, ett inkluderande medborgarperspektiv och gemensamma handlingsplaner på EU-nivå.

Flera av Mistras program har tagit fram resultat som är relevanta i det här sammanhanget, genom att de visar på vägar mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. Tillsammans med den ständiga svenska representationen i Bryssel ordnar Mistra därför ett seminarium för att presentera några av dessa resultat, där vi också lyfter fram exempel på framgångsrik samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn. Seminariet är en del av Mistra Dialog, som syftar till att utveckla Mistras kunskapsförmedlande roll.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling