Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-03-09

”Ett spektakulärt år” – Mistra Fellows positiva till forskarutbyten

Med Mistra Fellows Programme har forskare kopplade till Mistraprogram möjlighet att arbeta för organisationer i andra länder med fokus på policyfrågor. Syftet är att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet. I förra veckan möttes programchefer och forskare från Mistras forskningsprogram för att utbyta erfarenheter och utveckla programmet.

Mistra Fellows Programme möjliggör både för forskare verksamma inom Mistraprogram att verka inom organisationer i andra länder och för forskare och experter från utländska organisationer att vistas i Sverige och verka inom Mistras forskningsprogram. Totalt har åtta forskare från Sverige och tre internationella forskare ingått i programmet.

Enligt Misumforskaren Svenne Junker, som spenderade ett år på OECD i Paris, stärkte året både kontakten mellan OECD och Handelshögskolan i Stockholm och Misum. Det var också utvecklande på ett personligt plan.

– Det var ett spektakulärt år, säger han.

Svenne Junker pekar på att administrationen inför utbytet var omfattande och poängterar att det är viktigt att organisationen man arbetar för också ser ett stort värde av Fellowprogrammet.

Malin Mobjörk, forskare inom Mistra Geopolitics vid Linköpings universitet och programansvarig på SIPRI, var inom ramen för Mistra Fellow gästforskare Woodrow Wilson International Center for Scholars i Washington DC under ett halvår 2018. Hon studerade klimatarbetet i USA med anledning av president Trumps beslut att lämna Parisavtalet.

– Det fanns ett stort intresse för utbyte och samarbete från båda håll. Jag fick möjlighet att delta i många dialoger som kan vara svåra att följa i vanliga fall, säger hon.

Björn-Ola Linnér, programansvarig för Mistra Geopolitics, konstaterar att Malin Mobjörks utbyte gav det internationella perspektiv som kan vara svårt att skapa utan att vara på plats i ett annat land.

Milan Elkerbout, forskare vid CEPS i Bryssel, är för närvarande på plats i Sverige och arbetar inom Mistra Carbon Exit. För honom innebär utbytet att han fått en större förståelse för Sveriges nationella perspektiv.

– Kunskap om nationella perspektiv tror jag att fler som arbetar inom ”bubblan” i Bryssel skulle ha nytta av att ta del av regelbundet.

Både programansvariga och forskare är positiva till initiativet och diskuterade hur det kan utvecklas. Bland annat fanns en önskan om ett mer omfattande erfarenhetsutbyte för att förenkla processen med administration och för att kunna maxa möjligheterna inför, under och efter utbytet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling