Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-01-26

Ett år på WHO gav insikter om den globala problematiken med dricksvatten

Betydelsefullt arbete och fördjupande insikter om den globala dricksvattenutmaningen. Johan Strandberg, forskare inom Mistra TerraClean, har under året arbetat för WHO som Mistra Fellow.

Ett år på plats på WHO:s huvudkvarter i Genève var tanken. Ett år framför datorn i Sverige blev det. Pandemin satte minst sagt käppar i hjulet för utbytet som Mistra Fellow för Johan Strandberg, forskare på IVL och engagerad inom forskningsprogrammet Mistra TerraClean. Trots det har utbytet inneburit betydelsefullt arbete och viktiga erfarenheter.

Johan Strandberg arbetar med dricksvatten inom Mistra TerraClean. Som Mistra Fellow har han ingått i WHO:s team för dricksvattenkvalitet, som består av två anställda på plats på i Genève och två konsulter på distans. Arbetsgruppen ansvarar bland annat för publiceringen av WHO:s standard för dricksvattenkvalitet och är en del av organisationens vatten- och sanitetsenhet.

– Dricksvattenstandarderna används världen över som en referens för dricksvattenkvalitet och vi har arbetat med den senaste utgåvan, som inom kort ska publiceras.

Patogener och bly i dricksvatten

Som en del av arbetet med standarderna har Johan Strandberg arbetat med att koordinera sammanställningen av tillgänglig kunskap om patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer) i dricksvatten i en serie ”faktablad”.

– Det är en otroligt omfattande granskningsprocess och jag har kontakt med experter runt om i världen som granskar faktabladen.
Johan Strandberg har dessutom varit ansvarig för en ”technical brief” om bly. Han förklarar att det är en viktig fråga i både hög- och låginkomstländer. Rör, ledningar och borrade brunnar kan orsaka bly i dricksvattnet och det fanns en efterfrågan från myndigheter som vill ha fakta och vägledning från WHO om hur man ska agera om bly upptäcks.

– Det har varit ett utmanande arbete då den färdiga produkten inte fick vara så lång, men ändå skulle innehålla allt. Den ska upplevas som lättbegriplig, men samtidigt ta med all den senaste forskningen. Jag är i princip klar nu, 14 versioner senare, och jag har bollat den med flertal experter. Den kommer att bli en referensstandard, vilket är roligt. Nu har vi ett samarbete med Unicef och andra biståndsorganisationer som jobbar med vattenfrågan. Och en global kampanj för aktörer med en gemensam dricksvattenagenda är på gång.

”Fantastiskt men deprimerande”

Han poängterar att WHO fyller en viktig funktion för länder som inte har en så stark offentlig förvaltning och att många länder använder sig av underlagen som organisationen arbetar fram. Underlagen är genomarbetade och det ligger hårt arbete bakom.

Samtidigt har han svårt att se en direkt koppling mellan arbetet på WHO och forskningsprogrammet Mistra TerraClean, som arbetar med att utveckla smarta och säkra material och tekniker som eliminerar föroreningar i luft, vatten och mark.

– Ur ett perspektiv har utbytet varit fantastiskt. Men med Mistra TerraClean-ögon har det också varit deprimerande. Två miljarder människor dricker bajsvatten och två miljoner barn dör varje år av diarré på grund av vattenburna patogener. När vi skriver sanitetsvägledningar på WHO är de långt långt ifrån de avancerade reningstekniker vi arbetar med inom Mistra TerraClean. Inom programmet arbetar vi med riktigt häftiga grejer som aktivt kol och nanocellulosa, men det är lyxmaterial i ett globalt sammanhang.

Trots att Johan Strandberg har jobbat med vattenfrågan både i Indien och Kina tidigare gjorde den globala dricksvattenproblematiken ett stort intryck på honom. I många länder handlar det om att välja mellan att dricka förorenat vatten, eller inget vatten alls.

Inom Mistra TerracClean, som nu går in i sin andra fas på ytterligare fyra års forskning, kommer Johan Strandberg att arbeta med tungmetaller i dricksvatten. För att slutföra arbetet med bly har han fått ett mindre bidrag från WHO och han för nu diskussioner med organisationen om ytterligare uppdrag. Utbytet har också gett insikter i hur arbetet och processerna inom stora organisationen drivs. För trots att organisationen är en viktig global aktör är resurserna små, poängterar Johan Strandberg.

– Många som arbetar för WHO gör det gratis, för den goda sakens skull. Samtidigt finns ett globalt behov av deras vägledningar och standarder. Jag känner fortsatt att det finns mer att göra inom området dricksvatten i krissituationer. Inte minst klimatförändringarna kommer ha stor påverkan på drickvattentillgången i många länder.

Mistra Fellows Programme

  • Innebär att Mistras forskningsprogram kan ge forskare möjlighet att vistas hos en organisation i ett annat land eller själva ta emot forskare och experter från andra organisationer.
  • Syftet är att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet både under och efter utbytet.
  • Maxbelopp per person är en miljon kronor och vistelsen kan vara upp till ett år.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling