Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-04-03

Ett år fyllt av forskning – Mistraprogrammens årsrapporter

Rapport från den motsträviga klädtillverkaren, projekt om residenskonstnärer och reflektioner om fossilfri stålproduktion. Mistraprogrammens årsrapporter för 2022 bjuder på spännande forskningsresultat, innovativa projekt och insiktsfulla reflektioner. Ta del av årsrapporterna här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling