Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-06-18

Effektivare elfordon med stöd av Mistra Innovation 23

Eldrivna fordon ses som en självklar del för att minska fossilberoendet. Men batterierna i dagens elfordon nyttjas inte optimalt. Nu ska ett nytt samarbete, med stöd från Mistra Innovation 23, förbättra batteriernas kapacitet och livslängd.

I dagens elfordon utnyttjas battericellerna inte i sin fulla kraft. Cellerna med sämst kapacitet sätter prestandan och begränsar därmed den totala kapaciteten i hela batterisystemet. Det vill projektet BattVolt, som sker i samarbete mellan SEM, Scania, Chalmers och Linköpings universitet, ändra på. Genom att utveckla en ny typ av elektronik och optimala styrstrategier som optimerar användningen av litiumbatterier i lastbilar och bussar kan ojämnheter i systemet hanteras och varje battericells fulla kapacitet nyttjas. Tekniken kan få stor betydelse, spår projektet.

– Målet med samarbetet är förbättrad prestanda, ökad livslängd, möjlighet för återanvändning och lägre totalkostnad. Bland annat behövs färre battericeller, vi kan blanda gamla och nya batteripack och ett laddat fordon kan ladda upp ett urladdat. Vi tittar även på ökad säkerhet, säger Tom Gustavsson, vd för SEM

BattVolt pågår mellan 2020 och 2023 och Mistra Innovation 23 stöder projektet med åtta miljoner kronor.

Fler projekt inom Mistra Innovation 23

Ytterligare fyra projekt har fått finansiering inom Mistra Innovation 23:

SmartSol med syfte att främja utvecklingen av en integrerad värme-, kyl- och elsystemlösning för europeiska byggnader med solcells-PVT-teknik och markvärmepumpar. Projektet drivs i samarbete med KTH, Sonority Sustainable Energy, Bengt Dahlgren Stockholm Geo och Solhybrid i Småland.

ProECOnLub med målet att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för miljösmarta smörj- och kylmedel med kolnanobaserade tillsatser. Projektet drivs i samarbete mellan Ecobränsle, Accu Svenska, Purmo Group Sweden, ScanOats och Lunds universitet.

PolyFree som ska arbeta för isocyanat- och BPA-fria material för livsmedels- och människokontakt och biomedicinska tillämpningar. Projektet drivs i samarbete mellan Cyclicor, Easy Dist och Lunds Universitet.

FSMT med fokus på uppskalning av tekniken Triblade för rotorblad till stora vindkraftverk. Projektet drivs i samarbete mellan Lund Tekniska Högskola, SSAB EMEA och Winfoor.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling